Tai.gif (3689 bytes) H thng

PQ Magic 6.0 (835.386 byte): Bao gm 3 chng trnh: 1/ 98Lite 1.3: Dng thay th chng trnh Setup ca Windows 98 loi b Internet Explorer khi tin hnh ci t Windows 98. 2/ 98Lite IE-Remove 1.4: Dng tho g Internet Explorer sau khi ci Windows 98. 3/ 98Lite ShellSwap 1.1: Dng thay i giao din ca Windows 98 thnh Windows 95 (khng c IE) v phc hi li nh c nu mun.

98lite STANDARD Edition v 2.0 (863.562 byte): Chng trnh c vit c bit tho g Internet Explorer versions 4.0/5.0 ca Windows98 v Windows98 SE. Bn c th chn 1 trong 3 kiu thay i: - SLEEK: Win95 desktop (i hi phi c 3 file thay th ca Windows 95 l explorer.exe; shell32.dll; comdlg32.dll. - CHUBBY: Win98 desktop nhng khng c web integration. - OVERWEIGHT: Win98 desktop vi web integration.

Add/Remove Pro 2.0 (241.381 byte): tng cng cho tnh nng Add/Remove Programs ca Windows. Chng trnh c th kim tra, xa b cc mc trong danh sch v tho g chng trnh ci t.

AutoShutDown 2.81 (974.950 byte): Cn mainboard vi BIOS c kh nng qun l in hin i APM (Advanced Power Management). y l mt chng trnh qun l cc tc v shutdown/ restart / logoff ca mt h iu hnh Windows. N cho php bn qun l cp k cc my PC n hay trong mt network. Bn c th hn gi AutoShutdown t ng thc hin cng vic ca mnh khi ti gi quy nh.

BiosPwds 1.2 (130.977 byte): Gets BIOS passwords for Award BIOSes on keypress

BootMagic 2.0 (1.366.473 byte): qun l cc Partition Boot kt hp vi PartitionMagic Pro 5.0. Xem bi vit  bit thm chi tit.

Bootmanager BootStar 5.59 (811.761 byte): Chc nng chnh : Trong khi my vi tnh ang boot, bn c th ty la chn cho boot t bt c cng hay mm no. C th qun l t 4 ti 15 primary partition (h iu hnh) khc nhau cng c ci trn cng. H tr ti 4 cng. Nhiu version DOS/ Windows (95/98/NT/ Win 2000) cng tn ti song song trn mt hay nhiu cng. H tr khng gii hn tt c cc h thng file (k c ca Windows 2000). Bo mt ti a cho h thng bng chc nng password hay giu tht s cc partition. Hnh thnh v thay i kch thc cc partition FAT 12, FAT 16 v FAT 32. Save ton b cc partition bn trong mt file image. C cc chng trnh setup cho DOS v Windows 95/98/NT/2000.

BootProtect 4.0 (527.465 byte): Bo v Windows 95/98/NT khi b bootvirus. 

BootWizard 3.1 (321.448 byte): qun l nhiu h iu hnh trn cng mt my PC, rt ging System Commander Deluxe (SCD) nhng nh gn hn.

BrowseGate v2.45 (753.893 byte): Cho php nhiu ngi truy cp vo Internet vi ch 1 dng kt ni (modem, ISDN,...). Chng trnh ny chy vi Windows 95/98/NT4.

Cacheman v3.80 (508.183 byte): Dng tinh chnh disk cache v file cache ca Windows 9.x cho ph hp vi tnh nng my (ghi a CD, multimedia, 3D game, t b nh... ) nhm ti u tc ca c h thng.

Ci Win 97 (OSR2) trn mi loi my (936 byte): ci c bn Windows OSR2 hay cn gi l Win 97 trn mi loi my ( c hay cha c Windows). Bn cn gii nn file ny v b vo th mc cha bn gc b ci t Windows 97.

CDFS.VXD Update (117.899 byte): Gip Windows Explorer c th copy trc tip cc track trn a CD Audio xung a cng di dng file WAV.

CD-Quick Cache 3.1 (507.234 byte): gip tng tc a CD Rom. Chng trnh ny to ring Cache cho CD Rom trn Ram hay a cng khi truy xut a CD.

CDR Win 3.7 (356.808 byte): ghi a CDR (CDROM Recording Tools).

CMOS Password  (5159 bytes) Nu t password cho CMOS v l qun mt tiu n, bn s chng th no vo c CMOS chnh sa cc thng s cn thit na. Gii php thng thng, v ca cc dch v vi tnh,  l m my ra v g pin CMOS mt lt cho  cc thng tin trong BIOS b xa sch. Nhng u phi ai cng c th ng ti chuyn phn cng y. Bi vy, gii php ca chng ti l dng mt phn mm nho nh do bn Dng Tn Pht vit.
Bn chy file ny trong mi trng MS-DOS tht. (Nu ang chy Windows 95/98, bn restart li my vi option Restart in MS-DOS Mode.) Nhng tt nht l bn nn copy file ny vo a mm. Sau boot my t a mm boot v chy file ny. Cc tham s (parameter) chy nh sau : * BAKCMOS /C  nu mun xa sch cc thng tin CMOS v password ca CMOS. * BAKCMOS /B  nu mun sao lu thng tin ROMBIOS thnh file CMOSINFO.DAT * BAKCMOS /R nu mun phc hi file CMOSINFO.DAT c cha cc d liu setup bios vo CMOS. Sau , bn khi ng li my, nhn phm DELETE m CMOS v thit t li cc thng s CMOS theo yu cu ca mnh.

CTBIOS version 1.3  (28 KB) Khng cn install. Tin ch kim tra cc thng b BIOS trn mainboard ca bn. N chy MS-DOS tht cng nh MS-DOS trong Windows 95/98. Nh n, bn s bit r hn v BIOS ca mnh vi nhiu chi tit. Tin ch ny rt cn bn kim tra BIOS trc khi ci t Windows 2000.

CT PCI-Optimierer v 3.30 (33 KB) Freeware. Khng cn install. Tin ch kim tra cc thit b PCI c trong my tnh ca bn. N chy MS-DOS tht cng nh MS-DOS trong Windows 95/98. N tm kim v cho bn bit cc Bus hin c gn cc thit b PCI no, a ch REV v ngt ca tng thit b, cng nh  Bus no cn trng.

CT Pentium II & III Info version 1.10 (245 KB) Freeware. Cng c kim tra cc thng s CPU Intel Pentium II v III. N cho bn bit cc thng s quan trng nht ca CPU, kim tra xem CPU c b cho chy tng tc (overclock) hay khng. Bo co ca n cho bit xung tc tht ca CPU v tc CPU thc t ang chy. Bus h thng bao nhiu ? Mainboard c set xung nhn my ? L1 v L2  Cache ca CPU c kch thc bao nhiu, c EEC hay khng ? Ton b chi tit CPUID u c hin th. Version mi (thng 1-2000) ny thm ch cn cho bit CPU ca bn b li erratum (li vit) no. B phn mm gm cc file : - ctP2info.exe : Chy MS-DOS. 
- ctp2infw.exe : Chy trong Windows (95/98/NT/2000) - direct95.vxd : cho Windows 95/98 - directNT.sys : cho NT 4.0/2000.

Disc Juggler 1.05.345 (3.205.763 byte): ghi a CD R v CD RW

DiskClone Extra Strength 1.0 (385.098 byte): Sao chp a cng.

Dial-Up Networking 1.2 (1.551.868 byte): Dial-Up Networking 1.2 bao gm s h tr client cho mt s kt ni PPTP n, cng vi nhiu ch sa li cho cc thnh phn ca Dail-Up v cho stack TCP/IP. Tt c cc chc nng networking v cc cng c sa li networking c trong b OS Windows OSR2 (OEM), tc Windows 97, v b Tng tc ISDN.1 (Accelerator Pack) u c hp nht trong version 1.2 ny. Bao gm s h tr cho cc adapter ISDN ni vi, s h tr a lin kt (multilink) cho 2 knh ISDN, v tp ch lnh (script) thi gian connect t ng ha cc connect vi ch ng nhp khng tiu chun (non-standard login). Xem bi vit bit thm chi tit.

DirectX Uninstaller (567.419 byte): xa sch snh sanh cc file DirectX m chng cn tn cng install li Windows. Version 0.9 ny c th kh c cc g DirectX 3b, 5.2, 6 beta v 6 full retail cho Win95/98. Xem bi vit bit thm chi tit.

DoubleDesktop v1.1 for Win95/98/NT (209.137 byte): to 2 mn hnh Desktop ca Windows v cho php bn di chuyn ca s ng dng gia 2 mn hnh ny tht nhanh chng.

Dr Hardware for Dos 5.0e (560.464): Test

Drive Image 2.0 (844.319 byte): y l 1 chng trnh c bit dng "Sao chp" a cng. N c th gip bn: 1/ To bn sao "y chang" ca bt k cng no, chng ging nhau t d liu cho ti cu trc v c MBR cho n Boot Record. 2/ C th to bn sao ca ton b a cng hay tng Partition ring r trong cng. 3/ C th to file Image cho cng hay Partition ri t file Image ny to thnh hng lot bn sao khc. 4/ Khng i hi 2 cng phi c cng dung lng. 5/ H tr FAT16 v FAT32. Xem bi vit Driver Image 1.0 v 2.0 bit thm chi tit.

Drive Image File Editor 3.0 (732.845 byte): Chng trnh ch chy trong Windows v dng qun l cc file image do Drive Image to ra. Chng trnh cho php bn to mi hay sao chp file image, sao chp hay xa partitions trong file image, nn v gii nn partitions, phc hi li chng trnh v file d liu trong partitions image. Xem bi vit bit thm chi tit.

Drive Image Pro 3.0 (920.738 byte): C thm chc nng hot ng trn mng

Drive Mapper (325.113 byte): t ng thay i tn a trong thng tin v a ch ca cc chng trnh ci vo Windows. Gm 2 bn dnh ring cho Windows 3.x v Windows 9x. Th d: Bn c nhiu  chng trnh ci trn a D, nay v gn thm 1 cng nn D b i thnh F. Tt c cc chng trnh trn D c s khng cn chy c do sai a ch. Bn s dng tin ch ny t ng thay i tt c a ch t D (c) thnh F (mi) cc chng trnh tip tc chy vi a ch mi.

Drive Mapper 4.0 (591.904 byte): Bn nng cp 32bit dnh cho Windows 9x

Drive Mapper for Dos (414.987 byte): Bn chy trong mi trng Dos

EXE Protect 1.0 (457.211 byte): Chng trnh m ha bo v file exe khng cho ngi khc chy

FastCD 1.0 (1.500.415 byte): Chng trnh gi lp da CD chy trn nn Windows 95 va Windows NT. Xem bi vit bit thm chi tit.

FinePrint Enterprise Edition 2000 (2.487.851 byte): Mt driver printer. N c th gip bn in bt c ti liu nhiu trang no ch trn mt vi t giy bng cch in 1,2,4 hoc 8 trang vn bn (ty bn chn) ln mt trang giy trong khi vn gi nguyn nh dng v s r nt ca cc trang ti liu thu nh . i ch ch. Trng t cc s t nh ta trong ma n thi ri. Ngoi ra, FinePrint cn cho php bn ty bin cc trang in ra bng cch b sung thm cc headers, footers v nh du cc trang.

FileSync v2.04 for Win95/98/NT (982.482 byte): so snh v lm ng b file trong th mc. H tr tn file di ca Windows 95/98/NT.

FineTune v1.42 (1.023.638): Ci thin tnh bo mt, tc v sc mnh ca h thng. Bn c th giu nhiu th trong Windows bo mt, ti u ha Windows cho thch ng vi phn cng, phn mm v phong cch hot ng ca mnh: Delete hon ton cc data cache v history, giu history duyt Web ca bn. C th thit t nhiu ty chn "giu" trong Windows ci thin hot ng v tnh bo mt. Ty bin Windows cho ph hp vi cc nhu cu v h thng ring. Qan l vic sao lu Registry tng tin cy. Thit t cc ty chn bo mt ngn nga cc user khc can thip. Thay i v tr cc folder h thng ca Win dows. Ti u ha cc thit t Dial-up Networking truy cp Internet nhanh hn. D dng add/remove cc chng trnh t nhm start-up/Run-Once. Tng tc redraw desktop, tc quay s modem, cc qu trnh boot ca Windows. Tm "ct i" cc font t s dng tit kim b nh. Xem v thay i cc thit t h thng. Ti u ha cc cache Disk v CDROM t c th mnh ti a vi cc CDROM tc 40-56 hin nay. So snh tnh trng hot ng ca cc ISP khc nhau. Xem bi vit bit thm chi tit.

Fix BorlandPascal 4.6 (87.828 byte); Fix BorlandPascal Pentium II (62.230 byte): Chng trnh sa li ca BorlandPascal khi chy vi CPU qu nhanh.  Xem bi vit bit thm chi tit.

Fix 2000 (1.051.438 byte): y l 1 tin ch dng sa li thi gian nm 2000 trong cc file *.EXE, *.COM, *.PLB, *.LIB, *.SYS, *.OBJ, *.OVL, *.BIN, *.386, *.DLL, *.ESL, *.VXD, *.DRY

Folder Gaurd 4.11 (509.649 byte): bo v d liu trn my chy h iu hnh Windows 95. C cc chc nng sau: * iu khin mc truy cp folders. Bn c th cho "n" hay xc lp "read-only" cho folder, ngn nga ngi khc truy cp. * Khng cho php ngi s dng Windows 95 b qua vic nhp mt khu bo v khi Logon vo Windows. * Bo v vic truy cp folder bng mt khu. * iu khin mc can thip vo ti nguyn ca Windows 95 (k c Start Menu, Control Panel) cho tng ngi s dng my. * Khi chy thng tr Folder Guard ch chim 30K b nh. * C th chy cng vi System Policies hay khng, Trn my n hay trong mng.

Font Navigator 3.0 (361.869 byte): Qun l Font TrueType v PostScript Type 1. Tnh nng: tm kim, install, uninstall, t chc thnh nhm, xem, in font ...Xem bi vit bit thm chi tit.

FreeMem Pro 4.2 (509.649 byte): Do you have plenty of RAM but poor system speed? That's because more RAM doesn't equal more speed, it's how that RAM is being used that really matters. Today's applications requires a lot of RAM. Unfortunately, the typical system has less than 10% of its RAM available after boot-up because of Windows. To make things worse, your available RAM lessens the longer your computer stays running. FreeMem Professional changes this by automatically unleashing your RAM so you can use it to keep your system humming.

G b thi hn ca Menphis/Windows 98beta (222.716 byte): g b gii hn thi gian s dng ca Windows Memphis v Windows 98 beta. Xem bi vit bit thm chi tit.

Hard Drive Mechanic 3.2 (176.175 byte): sa cha, phc hi li Partition v FAT ca a cng.

HWINFO 4.64 For Dos ( 354.093 byte): Cng c thng tin h thng mnh c thit k c bit detect, tm hiu v benchmark phn cng trong my ca bn. N c update thng xuyn h tr cc phn cng v tiu chun cng ngh mi nht. Vi version ny(update ngy 11-12-1999), HWinfo nhn din c 117 loi CPU, 396 chip ha, cc chipset mi ca Intel (i820 v i840), cc CPU Intel Pentium III 733 MHz v AMD Atheon 750 MHz, cng APG 4x. Ch chy trong mi trng MS-DOS  tht. Nu ang chy Windows 95/98, bn phi restart my option Restart in MS-DOS  mode. Hwinfo32 v0.0.1Beta (468.675 byte)

IE5 PowerTweak Web Accessory (86.571 byte): B sung nt chuyn i ch Offline/Online vo Toolbar ca Internet Explorer 5.0.  Xem bi vit bit thm chi tit.

IE5 Toolbar Wallpaper (131.840 byte): B sung vo Internet Explorer 5.0 tnh nng thay i mu, hnh nn ca thanh tiu v Toolbar. dng tnh nng ny, bn m menu Tools ca IE5 ri chn lnh Toolbar Wallpaper. Xem bi vit bit thm chi tit.

IE5 Web Accessories (97.276 byte): B sung vo ca Internet Explorer 5.0 cc tnh nng sau (ging Microsoft Internet Explorer 4.0 PowerToys): * Open Frame in New Window * Highlight * Web Search * Links List * Zoom In * Zoom Out * Images List * Toggle Imager * Quick Search. Xem bi vit 1 ; bi vit 2 bit thm chi tit.

Intel INF Installation Utility v2.2 (732KB) The Intel INF Installation Utility s installs cc file Windows INF vo h thng ca bn. Cc file INF c chc nng thng tin cho h iu hnh bit cch cu hnh mt cch chnh xc cc thnh phn ca b chipset. iu ny cn thit cho s hot ng chnh xc ca cc chc nng : Cc dch v Core PCI v ISAPNP. H tr AGP. H tr cc thit b lu tr chun IDE/ATA33/ATA66. H tr USB. Nhn dng cc thnh phn ca b Intel Chipset trong. Device Manager. Tin ch ny ch s dng cho cc my c mainboard s dng cc chipset Intel  810 Chipset, 801E Chipset, 820 Chipset, 840 Chipset, 430TX PCIset, 440BX AGPset, 440DX AGPset, 440EX AGPset, 440GX AGPset, 440LX AGPset, 440MX Chipset, v 440ZX AGPset.

Intel Processor Frequency ID Utitity (1.035.303 byte) : Chng trnh d thng s CPU Intel : -Processor Brand Name - Processor Type - Processor Family - Processor Model - Processor Stepping - Cache Information - System Configuration - Processor Features.
+ D tn s hot ng ca CPU : - Intel Pentium(R) III processor - Intel Pentium(R) III Xeon(TM) processor - Mobile Intel Pentium(R) III processor.
+ D CPUID ca cc CPU sau : - CPUID Supported Processors - Intel Pentium(R) processor - Intel Pentium(R) processor with MMX(TM) technology - Intel Pentium(R) OverDrive(R) processor - Intel Pentium(R) OverDrive(R) processor with MMX(TM) technology - Intel Pentium(R) Pro processor - Intel Pentium(R) II OverDrive(R) for Pentium(R) Pro processor - Intel Pentium(R) II processor - Intel Pentium(R) II Xeon(TM) processor - Intel Celeron(R) processor - Intel Pentium(R) III processor - Intel Pentium(R) III Xeon(TM) processor - Mobile Intel Pentium(R) processor - Mobile Intel Pentium(R) II Processor - Mobile Intel Pentium(R) III Processor - Mobile Intel Celeron(R) processor.

Lost&Found 1.04 (1.183.827 byte): phc hi d liu trn a cng IDE, SCSI, JAZ v ZIP.

MacDrive 98 (1.050.902 byte): Gip my chy Windows c th truy xut c a Macintosh.

MacOpener 2000 v5.0 (1.936.329 byte): Lm vic tt vi Windows 2000!. c, ghi v format a Macintosh trn Windows PC. c Mac CD-ROMs trn Windows PC. H tr Zip, Jaz, SyQuest v cc thit b SCSI, IDE, Parallel Port.

MasterBooter 2.9 (60.234 byte): Cng c chia partition a cng v qun l boot. N cho php chy ti 6 h iu hnh trn cng mt my vi tnh (bn shareware chy c 3 h). H tr cc partition primary FAT v NTFS/HPFS giu hay khng giu. H tr cc h iu hnh DOS/Windows, Novell DOS, OpenDOS, IBM DOS, Windows95/98, OSR2, Windows NT, OS/2 v3.0 v v4.0, Linux, FreeBSD, SCO OpenServer, Solaris,...C tin ch EFDISK cho php bn setup v phn hoch (partition) cng. H tr tn h thng di ti 16 k t. Cho php giu cc h iu hnh trong menu boot khi bn cn bo mt.

Maxtor's Low Level Format v1.1 (40.200 byte): Format cp thp cho cc a cng theo chun IDE/AT. Xem bi vit bit thm chi tit.

MEMTurbo 1.0 (1.555.209 byte): Tng c­ng sc lc ca h  thng bng cch tng thm kh nng s dng ca RAM cho cc ng dng m bn m cng nh­ cho ton h thng. c bit, n gip xa phn mnh (defragment) cho RAM vt l, tng hiu qu ca CPU v cc cache mainboard. MemTurbo cng phc hi li b nh b r r t cc ng dng hot ng khng tt; cng nh­ "gii phng mt bng", tm thi tng kh cc th­ vin v cc DLL khng s dng ti i ch khc chi dnh ch trng cho cc game v cc ng dng m bn ang lm vic. Hai c im chnh ca MemTurbo l : V hnh (transparent) : Khi bn ch­a cn ti n, MemTurbo hu nh­ ha thnh v hnh trong h thng, ch li mt ci icon trn kahy khay taskbar bn c th gi n khi cn. Lc no cn c thm RAM chi tr chi hay m cc ng dng ln, bn mi phi gi MemTurbo ra lm vic. An ton (safe) : MemTurbo chng m my m my g ti cc file DLL c trong my bn. N cng khng install mt th g bn ngoi th­ mc m bn dnh cho n. Chng c cc file VxD hay driver no ­c thm vo my bn.

Microsoft WEb Embedding Font Tool 2.022 (921.032 byte): to font nhng vo trang Web, font ny s c t ng ti v v ci vo my ca ngi c mi khi h m trang Web ny. Xem bi vit bit thm chi tit.

Microsoft Windows 2000 High Encryption Pack (214 KB) Phn mm upgrade ch m ha ca Windows 2000 ln 128-bit. Khi bn upgrade t Windows 95 version 128-bit vi Internet Explorer 3.02 ln Windows 2000, ch m ha (encyption) s b gim xung cn 40-bit. phc hi li, sau khi ci t Windows 2000 xong, bn chy file ENCPACK.EXE nng cp ch bo mt cc thng tin ca mnh. iu ny rt cn thit cho vic giao dch trn Internet (nh giao dch ngn hng, mua sm on-line,...). Bn c th kim tra kt qu upgrade bng cch m Internet Explorer v m About. T Windows 98 vi ch m ha ca Internet Explorer 5.0 l 40-bit,  upgrade ln Windows 2000, bn s c ch m ha (Cipher Strength) l 56-bit. Sau khi upgrade Microsoft Windows 2000 High Encryption Pack thnh cng, bn s nng Cipher Strength ny ln 128-bit.

Modem Monitor 2.7 (203.258 byte): This free program plots in realtime all data sent and received using the Dial-Up Networking Adapter and Modem. Shows separate sent, received, send rate, received rate, peaks and totals. Five graphs and statistics. Animated System Tray Icon. Allows you to change colours, graph size, sample seconds, 3D graph, axis and more. Full automated self-upgrade. Autostart with Win95/98.

Modem Share (1.822.497 byte): Chia s Modem cho cc my khc trong mng s dng (tng t nh chia s my in trong mng)..

Motorola's SM56 Modem Drivers: B driver chun dng cho cc h iu hnh Windows 95/ 98/ NT / Windows 2000. Sau khi download v, bn unzip hai file ny vo mt th mc no ri tin hnh ci t. file 1 (1186 KB); File 2 (1141 KB). Xem bi vit bit cch ci t

Mr Mirror 1.3 (1.018.874 byte): dng backup (khng nn) v lm ng b th mc backup vi th mc gc, chy vi Windows 95/98/NT. * Backup th mc v/hay File. * Backup ln a ri: Jaz, Zip, Ez hay Plasmon. C th lu thnh nhiu a khc nhau.

MultiRes v 1.14 (49kb) Mt ng dng 32-bit cho php bn qun l v hiu chnh nhanh chng cc thng s mn hnh nh ch mu, phn gii, ti mn hnh (refresh rate)

NetBOOST 98' (1.266.827 byte): chy trong Windows 95/98/NT, dng xc lp thng s MTU, RWIN, PMTU, TTL cho kt ni mng tng tc truyn ti d liu qua ng dy.

Norton Ghost 6.0 (4.929.000 byte): Bao gm Ghost 6.0 l chng trnh chuyn dng sao chp a cng, partition. Tng thch tt vi cc h iu hnh hin c trn th trng (Dos, Win95, Win98, WinNT v OS/2). Khi dng chng trnh ny sao chp, bn khng cn phi FDISK v FORMAT a ch v GHOST s lm cho cu trc a ch ging ht cu trc a ngun, cho d l FAT16, FAT32 hay NTFS. Cho php chuyn i t FAT16 thnh FAT32 hay ngc li. Ghost Explorer 6.0 l 1 tin ch chy trong Windows 95/97/98/NT, c giao din tng t nh Windows Explorer. Vi tin ch ny, bn c th: * Xem ni dung file hnh nh v c th phc hi tng file, th mc ring l hay ton b cu trc th mc m khng cn phi phc hi trn vn c a hay partition (tng t nh x l 1 file nn bnh thng. * Cng thm hay xa bi file v th mc. * Ra lnh to file hnh nh cho a hay partition ngay trong tin ch ny (lin kt vi Ghost). * i vi nhng chng trnh ch c 1 file chy duy nht, bn c th chy trc tip trong file hnh nh m khng cn phi phc hi. * Cho php xa 1 hay nhiu file ngay trong file hnh nh. Ghost Multicast Server 6.0 l Chng trnh lin kt chy Ghost 6.0 trong mi trng mng Dos, Windows NT4/95/98 v i hi kt ni theo chun TCP/IP. Xem bi vit Ghost 4.0, Ghost Explorer 1.2, Ghost Multicast Server, Ghost 5.0, Ghost 6.0, Ghost Explorer 6.0, Cp nht thng tin khi dng Ghost bit thm chi tit.
     Cc bn ti 5 file v, chy file Ghost6.bat ni chng li thnh file Ghost6.zip, sau gii nn ri ci t. File 1 (1.457.664 byte); File 2 (1.457.664 byte); File 3 (1.457.664 byte); File 4 (556.008 byte); File 5 (233 byte).

Norton Ghost 6.03 (640.721 byte): S dng nhanh khng cn ci t.

OSD v 1.21 (132kb) Bn c mun ci monitor c t thi Bill Gates cn mc qun t-lon bn bi ca mnh cng c c chc nng OSD (OnScreen Display - Hin th trn mn hnh) nh cc monitor i mi khng ? Phn mm OSD s o v hin th ln desktop ca bn cc tn s vertical (qut dc) v horizontal (qut ngang) ca mn hnh. N c c chc nng iu chnh chnh xc cc thng s ny cho bn. Khng cn install. Bn ch cn kch hot file ny l mt icon monitor nh xu s nm trn khay cng c h thng. 

Partition Magic 5.01 Dos (1.718.058 byte): Chuyn dng chia Partition, thay i dung lng, chuyn i Partition (Pri, Ext) Fat (16, Fat 32, NTFS, HPFS), tch v nhp Partition m khng lm mt d liu c trn a cng. Xem bi vit PM3.0, PM4.0, PM 5.0 bit thm chi tit.

Partition Manager 2.37 (154.138 byte): y l chng trnh c cc chc nng va ging Partition Magic, va ging System Commander. Ch yu dng ci t nhiu h iu hnh khc nhau trn cng mt cng. * Hin th thng tin chi tit v cng. * Lu d phng v phc hi MBR ca a cng. * To partition trn a cng. * Format cng. * Qun l v cho php chn khi ng t 1 trong 31 partition.  Xem bi vit bit thm chi tit.

PCIList v 2.0 (161kb) Tin ch test v thng bo cho bn bit cc chi tit v thng s k thut ca cc thit b PCI v AGP c trn my mnh. Chng hn, cc chc nng nh side-band addressing, pipeline, 2x/4x transfers,... ca loi card AGP trong my bn ra sao ?

Pc Security 3.6 (403.673 byte): Chng trnh bo v my tnh khng cho php ngi khc s dng

Pentium III ID Control (1.059.224 byte): The Intel processor serial number control utility is a Windows(R) program that enables or disables the reading of the Pentium(R) III processor serial number by software.

PowerQuest EasyRestore v3.0 (2.139.902 byte): EasyRestore is an innovative system recovery tool that allows any computer user, regardless of ability, to quickly and easily recover their original system setup with a single click of the button. When a computer user experiences an operating system crash or non-physical hard-disk failure.

PowerStrip v 2.65 (692.658 byte) PowerStrip v2.67.01 (649KB) Crk : Kim sot display v tng cng desktop, h tr chng trnh qun l in nng (power management) v monitor Plug & Play trong mi trng Windows 95/98 v NT. Vi PowerStrip, bn c th d dng iu khin cc chc nng ca monitor, card mn hnh nh phn gii (resolution) , lm ti (refresh rate),..PowerStrip h tr: Cc chipset card mn hnh: 3Dlabs - Rendition - nVidia - 3Dfx - S3 - Intel - Trident - Cirrus Logic - SiS - Tseng Labs - NEC - ATI - Matrox - cng vi vic h tr WinAPI/VESA chung cho tt c cc chipset khc. Cc monitor: Panasonic - Sony - Nokia - Philips - ViewSonic - Hitachi - NEC - Mitsubishi -Nanao - MAG - v nhiu nhn hiu monitor khc (c c s d liu ca hn 1.000 loi monitor).

PowerToy for IE 4 (240.560 byte): Chng trnh dng h tr cho Internet Explorer 4. Sau khi ci, IE s c tng cng nhng tnh nng sau: * M Frame trong 1 ca s mi. * Tm nhanh, c th cu hnh cho IE t ng tm. * Phng to hay thu nh hnh nh trong trang Web. * Ch nh cho IE hin th hnh nh hay khng khi xem trang Web. * Chiu sng dng Text la chn. * Tm Web qua text. * To danh sch cc lin kt trong trang Web. Tt c cc chc nng ny s xut hin trong Menu ca IE4 hay trong Menu Shortcut khi bm phm phi Mouse trn trang Web. Ring vi tin ch ch nh download hnh nh, bn phi vo th mc Favorites/Links tm file tn Toggle Images.exe to Shortcut. Khi cn chuyn i gia vic download hay khng, bn ch cn bm Mouse vo biu tng ri Refresh li trang Web trong IE4.

PowerToy for Win 95 (146.758 byte): mt s cc tin ch v h thng cho Windows 95.  Xem bi vit bit thm chi tit.

Quantum Disk Manager (1.121.065 byte): Format cp thp, fdisk, formet cho cc a cng theo chun IDE chy trong Windows v Dos.  Xem bi vit bit thm chi tit.

RDTS-V2 (Test Y2K) (208.436 byte): kim tra phn cng my PC c tng thch vi nm 2000 hay khng?

Registry Search + Replace v2.10 (672.121 byte): 

Registry Studio 1.0 (388.855 byte): Adds an array of powerful tools for working with the Windows registry, including: registry shortcuts, registry bookmarks, import/export preview tool, email subkey tool, drag and drop support, powerful background searching, registry replacement wizard, convenient toolbar, explorer-style navigator buttons, sticky startup position, key abbreviations.

Regmon v4.22 (65.768 byte): Kim tra v hin th tt c cc khon mc Registry ang c s dng trong h thng. Bn c th tm v cho hin th chn lc (filter) theo tng loi. C th gip bn tm hiu Registry do 1 ng dng no s dng hay d tm nguyn nhn li ca h thng v ng dng.

RegRepair 2000 v3.7 (917.216 byte): RegRepair 2000 fixes boot-up errors, corrupt font files, and other conflicts and problems that may cause your system to lock up. RegRepair diagnoses and repairs corrupt files and other errors that occur when when your system crashes, when you install new software, or when you re-install Windows. RegRepair identifies and helps you to fix these corrupt or missing files and other errors that may cause problems.

RegRun II 2.20 (752.575 byte): Mt chng trnh qun l vic khi ng ca my vi tnh. N kim sot cc chng trnh t ng chy mi khi my vi tnh ca bn khi ng. N cho php bn d tm hay b sung thm cc chng trnh v bin tp cc tham s ca chng. N lm vic vi Registry v tt c cc file cu hnh thng dng. N t ng d tm v bo co v nhng thay i ca cc file cu hnh. Bn s d dng bin tp cc file h thng. Nh tt c cc thay i do RegRun lm u c th undo nn tnh an ton ca n rt cao. iu ng ch hn c l do nm quyn qun l khu khi ng ca h thng, RegRun c th pht hin ngay cc Trojan v cc chng trnh c hi khc, thm ch ngay t trc khi cc chng trnh antivirus kp tr b.

Scitech Display Doctor 6.52 (2.313.304 byte): y l chng trnh iu khin Card mn hnh rt mnh. N c th kim tra, test, phn tch li v iu khin phng thc hot ng ca Card v Monitor. Chng trnh ny rt c ch cho nhng ngi b mt Driver Card mn hnh v n qun l c rt nhiu loi Card.

Seagate  Low Level Format v4.0 (91.431 byte): Format cp thp cho cc a cng theo chun ST412, ESDI, ATA/IDE.  Xem bi vit bit thm chi tit.

SiSoft Sandra Proffesional 2000 v3.6.3 (793.030 byte): H tr cc CPU Pentium 3 v AMD Athlon mi nht, cc chipset VIA 133 MHz. c bit l c th chy trong Windows 2000. L mt b chng trnh phn tch, chn on v thng tin v loi tham s v tnh trng hin hnh ca ton h thng, cng nh cc ng dng v phn cng trn my ca bn. N c thit k chy trong mi trng Windows 32-bit v khai thc tt c nhng th mnh c ci thin ca cc h iu hnh, c bit l Windows 95/98. Cung cp cc thng tin chi tit v phn cng, phn mm v cc thit b khc trong my vi tnh ca bn. N bo co cc thng tin v CPU, BIOS, PCI, AGP Bus, video, DirectX, keyboard, mouse, sound card, cc thit b MCI, joystick, my in, b nh DOS v Windows, cc h thng ph  DOS v Windows, cc font, Winsock, cc drive, cc cng port (serial v parallel), cc kt ni remote access service (RAS), v cc qu trnh x l (cc tc v v cc lung). N cung cp cho bn cc li khuyn (tip) ci thin h thng cng vi chc nng benchmark cho CPU, cc tnh nng multimediaca CPU (MMX, SSE, 3D Now!), cc drive, CD-ROM, DVD-ROM, b nh. c bit n c kh nng chy benchmark a CPU (ln ti 32 CPU) cho cc h thng chy Windowws NT/2000. N cho bn bit chi tit cc ngt (interrupt) m phn cng v phn mm ang s dng. cc thit t registry ca phn cng, cc thit t mi trng. Cc bo co ca n c th c hin th, save, in hay fax. Cc format bo co l SMS, HTML, RPT v text.

System Commander 2000 (1.829.002 byte): Qun l: hn 100 h iu hnh khc nhau. 32 h iu hnh tng thch FAT chy trn cng mt partition. 56 primary partition trn 14 cng. 16 h iu hnh khng DOS trong cc logical partition. 4 h iu hnh phi boot thng qua mt MBR khng tiu chun. OS Wizard: m ng tt c cc phn vic c lin quan ti vic ci t mt OS mi. Nu cn, OS Wizard c th t ng tm kim mt mt bng cho OS mi, san i to mt khng gian trng v dn sn bi p cho vic ci t c trn tru. X l partition tin tin: c th khi to (create), xa s (delete), nh dng (format) v thm ch thay i kch thc (resize) ca cc partiton ang tn ti. Mt vi chc nng tin tin na nh giu (hide) partition tm thi v chuyn i FAT-32. C kh nng thay i kch thc cc partition NTFS v Linux. Convert h thng file NTFS v NTFS nn thnh FAT 16 hay FAT 32. T ng d tm v phn tch cc OS tm lum t la m bn ci t trc khi rc nng SC v...PC. Bt k l Windows 95/98 hay Windows NT hoc DOS. H tr tt c cc OS mi nht, k c Windows 98. Cung cp cc ty chn cho ha (graphics) v du nhc (prompt) i vi Windows 95/98 dng chung cc file cu hnh. T ng sa cha cho chnh xc trong trng hp cc OS lm tiu tn ng MBR (Master Boot Record) ca SC m khng h cn ti b nh thng tr. Ci thin cc setting din mo cho cc my laptop LCD. C th ci t SC t mi trng DOS, Windows 95/98 hay trc tip t a mm boot ca SC. H tr bt c s kt hp dng chung trn my no ca cc cng IDE, EIDE hay SCSI. H tr FAT,FAT-32, VFAT, NTFS, HPFS, Linux EXT2 v tt c cc h thng file x86 Unix. H tr a mm c bit. Boot t A: hay B: cho d chc nng boot a mm b bn tt trong BISO setup. Xem bi vit SC 3.0; SC Delux 4.0; SC Delux 2000 bit thm chi tit. System Commander Delux 4.03 (1.397.417 byte) Sa li ht hn ca System Commander 4.0 ( 3.754 byte).

Test YMark2000 (19.591 byte): Test li nm 2000 ca my tnh, chy vi Dos

TransMac 4.0 (346.091 byte): The two worlds have collided and are now communicating. I am talking about Mac & Windows. Yes you heard me right. TransMac allows Window PCs to read, write and format Macintosh high density diskettes, CDROMs, and SCSI drives. This program gives you the "Best of BOTH Worlds". A must for any PC user to have. You'll be amazed at how great it works! Macintosh programs are no longer just for Macs.

Tray Shortcut (9.478 byte): to biu tng chng trnh trong SystemTray ca thanh Taskbar Win 95. Bn chp file chng trnh vo 1 th mc ring ri to shorcut cho chng trnh no cn c hin th trong SystemTray trong cng th mc ny. Khi chng trnh chy s np ton b Shortcut n tm thy.

Tweaki for Power Users 2.4 (3.334.130 byte): Tweaki...for Power Users v2.4 is a 32bit-shell management tool. It allows you to make over 100 changes to your Windows 95/98/NT4.0/5.0 operating system. Here are just a few of the changes you can make:    Using Tweaki's Right Click Wizard you create your own right click context sensitive menus for file types in Explorer. With them you can open those file types in an application other than the one it is registered with simply by selecting the new menu option you create with Tweaki. You can even assign multiple application choices to the same file type. *Full control over Windows 95/98 boot options *Control Windows NT4.0/5.0 boot options *Easily manage applications that launch at startup -including those that are hidden in the registry.

TweakUI for Windows 98 (88.386 byte): TweakUI L 1 tin ch tng cng chc nng tinh chnh giao din ca Window 98. TweakUI cho php bn cu hnh cho cc chc nng sau: Mouse, General, Explorer, IE4, Desktop, My Computer, Control Panel, Network, New, Add/Remove, Boot, Repair, Paranoia. Bn ti file nn v my c nhn, bung nn vo 1 th mc tm. Chy Windows Explorer m th mc tm ny,  bm phm phi vo file c tn: tweakui.inf ri chn lnh Install trong menu shortcut. Xem bi vit bit thm chi tit.

Tweak UI 2000 Prerelease (110.010 byte):  Cho php bn thay i chi tit ("tweak") cc xc lp giao din ngi dng ("UI") ca Windows 9x v 2000.

Turbo.tpl (48.464 byte): Sa li Turbo Pascal khi chy vi Celeron/Pentium 2. Xem bi vit bit thm chi tit.

Virtual Driver 2000 5.0 (2.553.263 byte): Chng trnh dng mt phn a cng gi lp a CD Rom (to CDRom o). Nhm mc ch: * Tng tc chy chng trnh trn CDRom. * Gip my khng c CDRom c th chy cc chng trnh i hi phi c CDRom.

WCPUID v 2.7e Beta 3 (87 KB): Kim tra v thng bo cc thng tin chi tit v CPU m my vi tnh ca bn ang s dng.

WhatCpuIs v1.01 B1 (508.129 byte) :Chng trnh nhn dng CPU

WinBoost 2000 1.0 Full (1.284.973byte): cu hnh Windows 95/98. Bn c th thay i t  Start Menu, Desktop, Accessories, Windows Explorer cho ti Internet Explorer.

Windows 2000 Critical Update: Bn patch ny update ba vn chnh : Khng bo chnh xc ng nm trong mt loi lch khng phi thuc h Gregoria (dng lch). Bn patch ny s gii quyt mt vn VBS khin cho i lng "nm" khng c hin th chnh xc khi bn s dng b lch c Wareki hoc lch i Loan. Tnh trng file b corrupt xy ra khi bn t trong Word m save cc file c format HTM ti HTTP Server. Patch ny s gii quyt mt vn   d tn thng i vi data, nh t cc chng trnh Office 2000 (bao gm Word v Excel) m save cc file thnh format HTML vo mt HTTP server. X l tnh trng li bo mt, khi mt k duyt Internet kim c quyn truy cp vo Website ca bn xem cc file ang chy.
tin download, chng ti ct file lm 4, mi file khong 680 KB : File 1   |  File  2   |   File  3   |   File  4 Sau khi download xong, bn unzip cc file vo mt th mc tm. Chy file *.BAT merge chng li. Kch hot file EXE. Xong xui restart li my.

Windows 2000 Readiness Analyzer (2.6 MB) Win 95/98, Win NT 3.5/4.0. Freeware. Do c thit k trn nn tng s n nh, tnh an ton v cht lng ti a, Windows 2000 i hi tnh tng thch v phn cng v phn mm kh l "nghit". Ni nm na, y l mt h iu hnh "kn". Khng phi my no cng c th chi c n. V vy, Microsoft "bo ch" ra mt cng c kim tra trc ton b h thng ca ngi s dng xem c th ci t Windows 2000 khng. Phn mm ny mang tn The Windows 2000 Readiness Analyzer (Cng c phn tch tnh sn sng vi Windows 2000). Cng c ny s phn tch ton b phn cng v phn mm c trong my bn, k c nhng thit b v ng dng ang ngh ngi. Kt qu c ghi thnh mt file TXT, trong ch r cc phn cng v phn mm no khng tng thch, l do v gii php ngh. Mt khi n xc nh my bn khng th chi Windows 2000 th ch di dt m install h iu hnh mi ny. Ch t ph cng v thm bc ci mnh my. Phn mm ny ch c 1 file. Khi c kch hot, n s install tm thi vo my ca bn, v tin hnh kim tra. Phi mt hi b nhiu pht. Sau , n s cho ra kt qu v hi bn mun save li kt qu hay in ra giy. Tt nht l Save. Hon tt cng vic, n s t ng uninstall ra khi h thng ca bn. Sau ny, nu mun check li, bn li kch hot phn mm ny. Mt s iu xin lu : Phn mm ny ch chy c trn my c c mt h iu hnh. My ang xi "i" (nh Windows 9x km Win NT) th xin min. Nu my bn c mt phn mm anti-virus ang thng tr, n c th xut hin mt thng bo hng dn bn uninstall phn mm chng virus v thot Setup. Bn hy chn NO, Tuyt i khng c nghe li n xi di m g b phn mm chng virus v thot khi trnh Setup.

Windows 95 INF Update Utility for Intel(r) Chipsets 3.3.0.2 (581.964 byte): 1. The system must contain a supported Intel processor and chipset configuration: Chipset: Intel 430FX, 430HX, 430TX, 430VX, 440FX, 440LX, 440EX, 440BX and 440GX. Processor: Intel(r) Pentium(r), Pentium(r) MMX(TM), Pentium(r) Pro, Pentium(r) II, Celeron(tm) and Pentium(r) II Xeon(tm).

Windows 98SE Shutdown Supplement (502.288 byte): Chng trnh Update sa li Shutdown ca Win98SE.

Windows98 VXD Fix (512.503 byte): Chng trnh ci t ca Windows 98 c li l ci st 7 file vxd trong th mc Windows\System\VMM32. Cc bn c th dng chng trnh ny ci b sung 7 file vxd vo Windows.

WindowsBlinds 1.21 (1.473.185 byte): Thay i giao din cc ca s, hp thoi, nt bm, nt chn ca Windows v cc ng dng bng cc mu hnh thit k sn hay do chnh bn thit k.  71 mu hnh thit k sn thay i giao din. Chng trnh thit k giao din Theme Builder v.38 (225.559 byte).

WinGate 3.05 (2.401.771 byte): y l 1 chng trnh c bit chy trn mng ni b (LAN) v gip cho tng my trong mng ni b ny c th kt ni vi Internet nh l nhng my c lp c Account ring. - Vi Wingate, bn khng cn phi trang b nhiu Modem hay nhiu ng dy vin thng khi cn truy cp Internet ring r cho cc my trong mng. - Ch cn 1 Modem duy nht trn my ch, nhng cc my con u c Account ring (user name, password, IP...) v chng c th kt ni cng 1 lc vi ch 1 ng dy vin thng gn vo my ch trong mng. Xem bi vit bit thm chi tit.

WinRAM-Booster Pro 2000 V2.50.4 (2.088.489 byte): TiÖn Ých tèi u hãa hot ®éng v bé nhí cña Windows 95/98. Nã cã nhiÒu trnh gim st bé nhí v mét trnh tèi u hãa File/Disk cache. Bn cã thÓ dïng WinRAM-Booster Pro 2000 ®Ó tæ chøc li bé nhí vËt lý RAM cña my vi tÝnh v sÏ cã ®îc hi bÞ bén dung lîng bé nhí RAM ®îc gii phãng sn sng cho bn chy cc øng dông khc. ©y l mét gii php lý tëng ®Ó khc phôc tnh trng my cng lóc cng chËm chp ®i do phi load qu nhiÒu øng dông hay trß chi. V cã mét lîi Ých lý thó khc l WinRAM-Booster Pro 2000 sÏ ngn ngõa tíi møc tèi ®a hiÖn tîng xuÊt hiÖn cc mn hnh error xanh lÌ xanh lÐt v cc crash lm treo hÖ thèng. Cã c mét biÓu ®å bng ®å thÞ cho thÊy møc sö dông RAM vËt lý hiÖn hu, kÝch thíc file swap cña Windows v møc sö dông CPU. Cc chøc nng míi cña WinRAM-Booster Pro 2000: Sn sng cho Windows 2000. a ngn ng (Anh, Php, øc, Italia, an Mch v Hungary). Tæ chøc li RAM vËt lý cña bn - cho bn cã cm gic my nhÑ nhng nh thÓ  võa ®îc boot xong. Gim cc tnh trng xung ®ét chng trnh, treo hÖ thèng v mÊt d liÖu vèn xy ra do thiÕu bé nhí. Bo vÖ my bn khái ci mn hnh xanh "Blue Screen" (do cc lçi General Protection Faults, Page Fault,..). Tù ®éng tÝch hîp víi menu cña ci thïng rc Windows Recyclebin gióp bn dÔ dng tèi u hãa RAM hn. Khng c©n bÊt cø driver no. GØai phãng nhiÒu dung lîng bé nhí RAM do Windows chiÕm dông. Tæ chøc li file hon ®æi swap cña Windows. Xãa ph©n mnh (defragment) bé nhí cho phÐp truy cËp bé nhí nhanh hn. Tèi u hãa cc cache hÖ thèng. KhiÕn Windows hn chÕ tèi ®a viÖc load cc file th viÖn ®éng DLL khng sö dông tíi. Tù ®éng tèi u hãa mçi bao nhiu phót theo bn ®Æt. Tèi u hãa Windows ®Ó bn khng cÇn phi reboot li mçi khi cÇn gii phãng bé nhí. Cöa sæ chÝnh cã tÝnh tïy biÕn cao : thu nhá, giÊu hay thnh icon trong khay hÖ thèng. Khng xung khc víi bÊt cø cng cô hÖ thèng no khc (nh Norton Utilities, vRAMdir, ...).

Write DVD 2.0 (945.210 byte): WriteDVD! provides the first and only plug and play support for all DVD-RAM drives running on Win95/98. Its everything you need to install and run a DVD-RAM drive including automatic configuration of the SmartDVD device driver for reading CD, CD-R, DVD-ROM and Audio discs. The UDF file system ensures true DVD compatibility when formatting and testing DVD-RAM media. This exclusive feature Initializes your media in either Windows native or DVD-RAM standard UDF format..

X-Win32.v4.1.4.1: Is StarNet's latest X terminal application for Windows 95, 98, NT4.0 and even Windows 2000. X-Win32 allows Windows users to connect to Linux/Unix servers on a network and run the applications from those servers on their Windows desktop, right along side popular Windows applications. Users can even copy and paste data between the X and Windows applications.
Cc bn ti 5 file nn v vo chung 1 th mc ri chy file xwin414.bat  ni cc file li thnh 1 file c tn xwin414.zip, bung file ny ra ri sau mi tin hnh ci t. File 1 (1.457.664 byte). File 2 (1.457.664 byte). File 3 (1.457.664 byte). File 4 (734.917 byte). File 5 (337 byte).

Xteq Systems X-Setup v 5.5.1 (3.011.144 byte): Cho php bn thay i trn 400 xc lp h thng ca Windows 9.x/NT/2000 (bao gm cc mc thuc v: Windows, Internet Explorer, Instant Messaging, Office, Explorer appearance, Server options, Network settings and Security) mt cch nhanh chng v n gin.

Year 2000 Fixer (626 byte): Chng trnh dng sa li nm 2000 ca Bios. Ci t: Nu bn chy cc chng trnh test nh: YMark2000 hay Y2K Test m b thng bo l Bios khng h tr nm 2000, bn c th ci chng trnh ny thng tr trong   Autoexec.bat sa li.

Y2K SoftScan 1.1 (2.059.680 byte): Year 2000 Software Scan (Y2kSoftScan) is a tool used to find commonly used databases and spreadsheets on your PC's that may need to be checked for Year 2000 compliance. It can help businesses quickly gauge the size of the potential Y2K problem facing them.

Y2K Software Audit 1.26 (1.056.413 byte): Year 2000 Software Audit (Y2KSA) is a program that scans your computer's hard drive(s) for software files. Applications, control panels, extensions, libraries, shared libraries, dynamic libraries, drivers, and other file types that include computer code are all checked for year 2000 readiness. Each time you use Y2KSA, a report is generated that breaks down your inventory of softare files based on their readiness for year 2000. Y2KSA bases its decisions on a built-in database, which lists software files along with pertinent information such as: year 2000 readiness, affiliated products, web pages, and email addresses. The people and organizations that produce software files provide us with the information about their files..

Y2K Test (316.205 byte): Test li nm 2000 ca my tnh, chy vi Dos.

Tai.gif (3689 bytes) Tin ch

1toX v1.62 (323KB) Crk: Ct (split) bt c file ln no thnh cc mnh nh vi bt k kch thc no m bn mun. Sau ny, bn c th d dng rp li cc mnh thnh file nguyn thy. C th zip (nn) file gc trc khi ct, c th rp li c c nhng mnh do cc chng trnh ct file khc lm ra. Xem bi vit bit thm chi tit.

AutoRunCD 2.0 (719.363 byte) : Chng trnh to AutoRun cho a CDRom.

AutoRunner 3.01 (1.951.009 byte) : Chng trnh to AutoRun cho a CDRom.

Barcode 97 (440.671 byte): Is a barcode generating program. Supports barcode formats EAN, UPC, Code 128, CodABar, Code 2 of 5, Code 3 of 9 and file formats BMP, GIF, TeX and Postscript. EAN barcodes can be drawn in the standard layout. The code can be added as text in a desired font. Easy to use, with user friendly interface, including a preview window for the barcode. Barcodes may be copied to the Windows clipboard. So you can paste them into other programs, for example your word processor.

BKAV308 (82.834 byte): Chèng Virus, cp nht 09/05/2000.

Cabinet Manager 99 (853.126 byte): lm vic vi cc file nn theo chun Microsoft CAB. Bao gm: - To file nn cab - M file cab xem lit k ni dung - Gii nn - To file nn t bung t file cab - B sung thm file vo file nn mi to. Xem bi vit bit thm chi tit.

Cc chng trnh nn

Chng trnh

 Cng dng

Byte

* xACE32     ACE File Extractor.  Xem bi vit bit thm chi tit.

194.048

* ARJ v2.6      Nn v gii nn. H tr tn file di. Xem bi vit bit thm chi tit.

204.375

* REARJ v2.26     Chuyn i t cc dng nn  LZH, ZIP, PAK, ARC, DWC, HYP, LZS, ZOO thnh dng nn ARJ. 

31.769

* CABARC      Nn v gii nn file Cab. 

36.658

* LHA v2.13      Nn v gii nn. Xem bi vit bit thm chi tit.

35.940

* PAK v2.51      Nn v gii nn.

54.028

* PKLITE v2.05      Nn file chng trnh nhng vn chy c. Xem bi vit bit thm chi tit.

93.610

* NeoLite 2.0     Dng nn cc file chy Windows 32-bit EXE, OCX v VBX (c to bi Visual Basic, Visual C++, Inprise Borland Delphi, C++ Builder, WatCom C++, LabView,...) tit kim khng gian lu tr (nn li nhng vn chy c) khong 50%.

604.938

* PKZIP V2.04g      Bao gm: nn file (Pkzip), gii nn (Pkunzip), nn t bung (Zip2exe). Xem bi vit bit thm chi tit.

105.123

* PKZIP Win 32 v2.6     PKZip chy trong Win 95/97/97/NT. Xem bi vit bit thm chi tit.

692.898

* RAR V2.5      Nn v gii nn. 

249.309

* UNRAR v2.0     Gii nn cho Rar (chng trnh rt gn). 

31.263

* SQZ      Nn v gii nn. 

36.619

* UNP v4.1     Gii nn file chng trnh. Tng thch vI Pklite, Lzexe. 30.279
* WinRAR 2.6
*WinRAR v 2.70 ; Crk 
    RAR 32 bit chy trong Win 95/NT. Tng thch vi Zip, Arj, Lzh. Xem bi vit bit thm chi tit. *750.799
*589KB
* WinZip 6.3 (SR1)     Nn v gii nn, h tr cho Web Browser. Chy vi Windows 3.xx. Tng thch vi TAR, Gzip, Unix compress, UUEncode, XXencode, BinHex, MIME. ARJ, LZH, ARC, PKZIP, ZIP. 607.899
* WinZip 8.0     Nn v gii nn, h tr cho Web Browser. Chy vi Win 9x/NT. Tng thch vi TAR, Gzip, Unix compress, UUEncode, XXencode, BinHex, MIME. ARJ, LZH, ARC, PKZIP, ZIP. 1.238.639
* WinZip Self-Extractor 2.2 beta   Chng trnh chy vi Windows, dïng ®Ó ®æi 1 file nÐn thêng thnh mét file nÐn tù bung cã ®ui l EXE. Xem bi vit ®Ó biÕt thm chi tiÕt. 757.103
* Norton Unzip      Chng trnh ch dng gii nn file nn bi cc chng trnh khc 778.997
* NetZip Delux 6.5 Chng trnh nn v gii nn chy vi Windows 95/97/98. T ng lin kt vi cc chng trnh Browser. 1.692.759
* Self-Extracting Archive 2.2 Chng trnh to file nn t bung nhng c thm chc nng t ng ci t v tho g chng trnh trong Windows sau khi gii nn. 790.862
* Self-Extractor Archive Recovery Self-Extractor Archive Recovery is a free utility that may allows you to repair self-extracting ZIP files created by Winzip. It attempts to rebuild the header for these files if they have been damaged by a virus or download corruption. The process is fully automatic and returns a message indicating the level of success achieved. 305.160

Cc chng trnh Test :

Chng trnh

 Cng dng

Byte

* Doctor PC v1.5  Kim tra tng qut, bo chnh xc s lng Ram card mn hnh.

204.476

* Syscheck v2.45  Kim tra tng qut

116.963

* Ramtest   Kim tra Ram

12.553

* PCconfig v8.2  Kim tra tng qut

148.854

* Burnin 4.5 Kim tra tng qut, dng test my lin tc khi mi rp 100.047
* CD Certify Pro 2.02 Chy trong Windows. Test tc a Cdrom, kim tra a v bo co cc thng tin khc ca a. 619.815
* YMark2000 Test li nm 2000 ca my tnh, chy vi Dos 19.591
* Y2K Test Test li nm 2000 ca my tnh, chy vi Dos 316.205
* Wintune 98 Kim tra tng qut, chy trong Windows 1.791.897
* Dr Hardware 5.0 Test my, chy vi Dos 560.464
RDTS-V2 Test li nm 2000 ca my tnh, chy vi Dos 208.436

CD Speed 99 (175.893 byte): Kim tra tc CDRom.

Chng Virus macro cho Word (19.183 byte): bo v file Normal.dot ca Word 7 khi b Virus Macro xm nhp. Bn m file trong Word ri lm theo hng dn trong file. Sau khi ci t xong, bt c khi no cn thay i cc macro trong Normal.dot bn phi khai bo ng mt khu quy nh khi ci.

Clean Disk Security 4.51(620KB) Tin ch gip bn bo m chc chn rng cc file mt khi b xa khi a th khng th no b ai khi phc li bng cc cng c undelete c. Chng trnh ny c hai chc nng : Trc ht, n c th dn dp sch s khng gian a trng trn cng ca bn bo m khng cn c th khi phc li nhng g m bn c tnh delete. Vic dn dp ny khng h ng chm chi ti cc file ang tn ti. Th hai, n c th c s dng nh mt cng c xa sch snh sanh, xa trit , tr tn gc...c cc file ang tn ti. Clean Disk Security - ng nh tn gi - xa file v bo mt. Mt khi n ra tay th chng c g cn li vt tch. Vic delete mt file thng thng ch l g b file ra khi entry th mc ca n. Nhng bn thn data ca file vn cn nm trn a cng vi cc du vt v tn cc file b xa. Cn cng c ny th tr kh tt c cc ni dung ca cc file b xa, cng nh xa sch tn cc file khin chng chng th no ci t hon sinh c na.

Compressed Folder (225.401 byte): Chng trnh c trch t b gc Windows Millenium, b sung chc nng nn v gii nn Zip vo Windows Explorer. Xem bi vit bit thm chi tit.

Corel Font Master (506.095 byte): L 1 chng trnh qun l font trong Windows 3.11. Bn c th phn loi v chia tng nhm file khc nhau. Bn c th cho np font thng tr hay tm thi khi thot Windows, chng trnh s t ng tho g dm bn.

CreateInstall 3.39 (195.414 byte): chy vi Windows 95/98/NT, chuyn dng to b a Setup cho cc phn mm cn lu hnh rng ri. Xem bi vit Create Install 3.37 bit thm chi tit.

D2 Plus287 (140.046 byte): Chèng Virus, cp nht 06/05/2000. Xem bi vit bit cch s dng

DDCtest v 2.0 (136kb)  Bn khng bit chc rng card ha (graphics card) v monitor Plug-and-Paly ca mnh c giao tip vi nhau mt cch chnh xc khng ? Monitor v card mn hnh c h tr giao thc DDC hay khng ? Tin ch DDCTest s gip bn hiu chi tit hn v cc c im ca monitor mnh ang s dng, c bit l monitor Plug-and-Play.

Dependency Walker v2.0 beta5 (409.666 byte): Dependency Walker is a free Microsoft utility that scans any
32-bit or 64-bit Windows module (exe, dll, ocx, sys, etc.) and builds a hierarchical tree diagram of all dependent modules. For each module found, it lists all the functions that are exported by that module, and which of those functions are actually being called by other modules. Another view displays the minimum set of required files, along with detailed information about each file including a full path to the file, base address, version numbers, machine type, debug information, and more.

Document Converter 3.0 (848.328 byte): Chng trnh c th chuyn i m v chuyn i hng lot cc file hay th mc theo cc dng thc sau: Dng thc file ngun: *.htm; *.html; *.doc; *.rtf; *.txt. Dng thc file ch: Word 97=doc; Word 97 Document Template=dot; Text Only=txt; Text Only with Line Breaks=txt; MS-DOS Text=txt; MS-DOS Text with Line; Breaks=txt; Rich Text Format=rtf; Unicode Text=txt; Word 2.x for Windows=doc; Word 4.0 for Macintosh=mcw; Word 5.0 for Macintosh=mcw; Word 5.1 for Macintosh=mcw; WordPerfect 5.0=doc; WordPerfect 5.1 for DOS=doc; WordPerfect 5.x for Windows=doc; WordPerfect 5.1 or 5.2 Secondary File=doc; WordPerfect 5.0 Secondary File=doc; Works 3.0 for Windows=wps; Works 4.0 for Windows=wps; HTML Document=htm; Word 97 & 6.0/95 - RTF=doc; Word 6.0/95=doc. Ch : Chng trnh i hi trn my phi c ci Microsoft Word 97.

EasyZip 2000 2.6 (1.770.161 byte): EasyZip is a powerful, totally FREE Archive Utility for Windows 95/98/NT. Lot of Archive operations: multiple disk spanning, powerful SFX Archives, passwords, comments, renaming fils in archive, instlling archive, checking archive for viruses, integration with Windows (Drag and Drop from and to Explorer, right mouse click), great interface similar to new Windows 2000 style, complete help + tutorial with pictures for begginers, ...Everything you need as a begginer or as a professional user!

EditPlus 1.25 (1.109.387 byte): L ng dng 32 bit chuyn x l cc file dng text trong Windows, vi nhiu tnh nng tin dng, thay th cho Notepad. ng thi h tr cho cc lp trnh vin tho chng bng cc ngn ng: HTML, ASP, JavaScript, VBScript, Perl, Java, C/C++. Trong chng trnh c sn ca s duyt Web rt tin dng (cn IE 3 tr ln). C th thm, bt cc Template trong EditPlus mt cch d dng. Xem bi vit bit thm chi tit.

Encrypted Magic Folders v99.10.1 (307.400 byte): Phn mm bo  mt, gip bn giu cc th mc trn cng, bin chng thnh "v hnh", m ch mt mnh bn mi c th truy cp c vo chng bng password.

Enhanced Font List for Office 97 (406.404 byte): Chng trnh duyt trc font ny s gip bn s dng font mt cch nhanh v d dng hn xa rt nhiu. Sau khi ci t xong, mt nt lnh mi mang tn Enhanced Font List s c b sung vo thanh cng c ca Word 97 (hay Excel 97,..) ngay bn cnh th hin font vn c sn. T nay, mun chn font no, bn ch vic click chut vo nt ny, mt bn lit k cc font vi din mo "rizin" ca chng s xut hin cho bn la. c bit, trn menu ny cn c sn cc nt lnh bn chn size font, kiu font (m, nghing, gch di), mu font v thm ch c nt in mu font na. H bn chn format font no l lp tc n hin ln y nh vy cho bn nhn tin. * Trong bng danh sch cc font, cc icon pha ng trc mi font cho bn bit thuc tnh ca font . - Icon TT mu xanh : font TrueType - Icon E mu vng : font biu tng (symbol font). - Icon A mu : font h thng (system font) - Icon hnh my in : font thit b (Device font) v cc font ATM ca nh Adobe.

Enriva Voyage 98 (1.856.779 byte): Chng trnh File Manager cho Windows 95, tng t nh Norton Commander v Windows Commander.

Excel Recovery 2.0 (526.149 byte): Chng trnh phc hi d liu cho cc file Excel97, Excel95 v Excel 5.0.

Explorer 2000 v1.34 (1.379.899 byte): Chng trnh qun l file hin th vi 2 ca s. Xem bi vit bit thm chi tit.

File Protector v 1.60b (95. 104 byte): Utility to protect your files and or folders. Protecting can be done in various ways. You can hide them, make them undeleteable, unrenameable, unreadable, unmodifiable, unappendable, unexecutable, just make them invisible, or just keep their attributes as is (cannot be changed). Both files and folders including the sub-directories inside them can be protected. WILD CARDS are allowed. With the wild cards feature, you can protect, for example all EXE or DLL files to be unmodifiable and unappendable. And you may also set all files to have their attributes unmodifiable, so keeping read only files remain read only, hidden files remain hidden. Or for certain files or folders you want them to be unseen, as if they didn't exist, you can do it too! Besides, you can protect log files of applications (such as KeyKey) to continue logging, yet cannot be accessed by unauthorized user. File Protector works silently in background.

FileSplit 2.22 (123.608 byte): Ct 1 file thnh nhiu file ng thi to file Bat nhp chng li nh c khi cn. Tn file to ra khng c khong trng nn tng thch vi Unix.

Font Creator Program v2.1 (1.132.060 byte): Chng trnh to font TTF. The Font Creator Program puts font creation within the grasp of the average PC user, would-be typographers and graphic designers. With this application you can create and edit TrueType font files. You can use the modified fonts in Windows 3.11 and higher. Features include the ability to convert (scanned) bitmaps (.bmp files) to TrueType outlines, thus enabling you to create your own signature, logo and handwriting. In addition, unlimited undo and redo and repeat options are available. The modified fonts can be saved and then used in popular word processing and illustration programs. The editor lets you easily select any installed font, displaying the entire character set complete with descriptions of every letter, number, and special character. Once you've perfected your work of art, a click on the program's toolbar will install your creation. 

Font Finder 4.53 (547.098 byte): FontFinder by Sunshine Software provides a quick and easy way to browse your system fonts. It displays all system fonts using their own font face making it a must have for all page designers!

Font Lister 3.31 (875.973 byte): A fast Font Manager for Windows 95/98. With this program you'll never have troubles finding a font for a special task. Now you'll be able to browse all your fonts CD without first installing them. If you decides to install or remove a font, you only have to press one button and it's done. Furthermore, FontLister is able to print complete samples of all fonts - they don't even have to be installed.

Fontographer 4.1 : to v sa cha font (FON, TTF, ATM...).
File 1 (1.246.210 byte); File 2 (1.441.012 byte); File 3 (1.435.963 byte); File 4 (1.379.556 byte); File 5 (192.672 byte)

Font Symbol (1.505.613 byte): Bao gm 73 font Symbol: Amslan.ttf; Anaswfte.ttf; Animals1.ttf; Animals2.ttf; Arrows.ttf; Arrows1.ttf; Arrows2.ttf; Awards.ttf; Balloons.ttf; Borders1.ttf; Borders2.ttf; Boxes.ttf; Building.ttf; Bullets1.ttf; Bullets2.ttf; Bullets3.ttf; Bullets4.ttf; Bullets5.ttf; Business.ttf; Charting.ttf; Chgene1.ttf; Clocks.ttf; Combull.ttf; Computer.ttf; Electron.ttf; Festive.ttf; Food.ttf; Furnitur.ttf; Geograph.ttf; Homeplan.ttf; Homepln2.ttf; Househol.ttf; Hygiene.ttf; Isaswfte.ttf; Jpgene1.ttf; Kidnap.ttf; Korgene1.ttf; Landmark.ttf; Landplan.ttf; Layout.ttf; Logofont.ttf; Logos1.ttf; Logos2.ttf; Medicine.ttf; Military.ttf; Militid.ttf; Morsecd.ttf; Music.ttf; Musical.ttf; Nautical.ttf; Offcplan.ttf; People.ttf; Plants.ttf; Science.ttf; Sema4.ttf; Semafore.ttf; Shapes1.ttf; Shapes2.ttf; Signlang.ttf; Signs.ttf; Space.ttf; Sports&H.ttf; Sportsfi.ttf; Stars&Ba.ttf; Stars1.ttf; Stars2.ttf; Symbprop.ttf; Technolo.ttf; Tools.ttf; Tracks.ttf; Transpor.ttf; Weather.ttf; Zapfding.ttf

HD-Copy 2.5E (58.357 byte): (Dos) Sao chp (disk copy) v nh dng (Format) a mm. Nhng c bit l chng trnh ny c th format tng dung lng cho a mm. HDCopy 3.0 Alpha (33.063 byte). HDCopy for Windows 1.0 (101.406 byte): Tin ch sao chp, format tng dung lng a mm chy trong Windows.

Help Magician Pro 4.51.037: Chng trinh chuyn nghip to WinHelp, HTML Help hay Web Pages.
Bn ti 5 file xung 1 th mc trn a cng, chy file hmpro45.exe  ni cc file li thnh 1 file c tn hmpro45.zip, bung file ny ra ri sau mi tin hnh ci t. File 1 (1.457.152 byte); File 2 (1.457.152 byte); File 3 (1.457.152 byte); File 4 (848.299 byte); File 5 (1.424.384 byte).

Hex WorkShop 3.0 (1.636.207 byte): sa cha, so snh cc file chng trnh (nh phn).

IconTOY v3.1 (554.315 byte): c thit k c bit d tm (trn ton b a cng hay trong 1 th mc bt k) v trch ly icon sn c trong cc file ICO, ICL, EXE, DLL, SCR, CPL, OCX v BMP. Bn c th copy icon vo clipboard hay lu chng thnh cc file icon vi cc dng thc 16 Color, 256 Color, High Color hay True Color hay thnh file bitmap (bmp). Xem bi vit bit thm chi tit.

InfoRapid Search & Replace v3.0c (769.536 byte): Chng trnh tm file, t kha rt mnh v c giao tip ging cc chng trnh tm kim trn Web (kt qu tm kim l 1 danh sch vi cc Link v m t). Cc c tnh: C th xem nhanh cc file HTML, RTF v WinWord, Excel, Lotus, WordPerfect (nu trn my c ci Word95) trong ca s ca chng trnh ny. Lu kt qu tm kim vo c s d liu. C th s dng cc ton t (AND, OR, NOT, NEAR X CHARACTERS...) khi tm.

Installer Vise v3.1 (3.336.768 byte): Cng c c giao din ha d s dng hnh thnh b file install chuyn nghip cho cc a mm, CD-ROM, h thng, hoc pht hnh trn Internet. Xem bi vit bit thm chi tit.

InstallShield EXE Builder v1.52 (858.596 byte): T ng nn th mc, file thnh file nn t bung ci t chng trnh.

Instyler SmartSetup v2.1.6 (1.027.782 byte): To chng trnh Installation / Setup. Tng thch hon ton vi Windows 95/98/NT/2000. Cho php cp nht Registry v file INI ca Windows, to shortcut trong Start Menu v cho php uninstall. C th to nhiu kiu setup cho cc thnh phn khc nhau v c th to b ci t trn nhiu a mm.

Kill_iloveu (14Kb): Dit virus LoveLetter, hay cn gi l Love Bug. Chy tt nht trong MS-DOS. Nhng cng c th chy Windows 9x c h tr DOS. Khi bn kch hot, nu my cha b nhim Love Bug, bn s c thng bo v khng cn tip tc.

Macro Add-In for Word 6/7 (89.418 byte): Trong Install.doc cha nhiu Macro (xem file readme.doc bit chc nng tng Macro). Bao gm: - Insert AutoTextEntry - Column Row Reference - Add Current Document to Work Menu - ANSIChar - Record Number - AutoText Names To Datafile - Word2 View Header Footer - MS-DOS File Utilities - Send Mail as Attachment or Text - Multi Select (Spike) and Multi Select Unload (Insert Spike) - App Runner - DOSDirectory - Auto Correct Utility - Watermark - Booklet Printer - Add Graphic Border Shading. Ci t bng cch m file ny trong Word v cho php chy Macro km theo file. Sau khi ci bn s c thm 1 thanh cng c vi nhng biu tng ca cc Macro mi ci. Bn cng c th ci tng Macro ring l bng cch: * M tp tin bt k. * Chn File/Templates/Organizir/Macro. * ng 1 ca s, cha li 1 ca s ca Normal.dot * Bn ca s mi ng, nt Close file i thnh Open file. Bm Open chn m file Install.doc * Trong danh sch lit k Macro ca file Install.doc, chn macro tu ri bm nt Copy sao chp qua Normal.dot.

Magic Folders 97.10a (376.232 byte): Bo v th mc v file khng cho ngi khc truy xut (xa, xem sa, chy...). Xem bi viÕt ®Ó biÕt thm chi tiÕt.

Magic Win 98 v1.3e (2.299.046 byte) : Chng trnh cho php xem c ting Hoa, Nht, Hn Quc trong Win 3.x/9x . H tr cc dng m ha : GB, HZ, BIG5, JIS, EUC, SJIS, KSC, UTF7 v UTF8. 

MCAFEE PGP Personal Privacy 6.0.2 Win95/NT: M ha v gii m d liu.
Ti 6 file v cng 1 th mc, gii nn file zip ri ci t: File 1 (890.122 byte); File 2 (1.450.405 byte); File 3 (1.451.311 byte); File 4 (1.452.237 byte); File 5 (1.453.910 byte); File 6 (716.542 byte)

McAfee VirusScan 4.0.3 Win9x (Full): Chng Virus.
Ti 8 file v cng 1 th mc, gii nn file zip ri ci t: File 1 (1.264.165 byte); File 2 (1.336.875 byte); File 3 (1.232.480 byte); File 4 (1.316.803 byte); File 5 (1.320.198 byte); File 6 (322.632 byte); File 7 (981.978 byte).

MimarSinan Visual Split Studio 98 (1.171.935 byte): ct file ln thnh vi file nh d dng trong vic di chuyn, sau ta c th cho nhp li thnh file nguyn thy trn bt k my no khc. Phc hi li file nguyn thy khng cn phi c chng trnh gc.

Magic Move (1.447.118 byte): Chng trnh chy vi Windows (bn 16bit chy vi Win 3.xx, bn 32bit chy vi Win 95/97/98) chuyn dng di chuyn cc phn mm ci t trong Windows t th mc ny qua th mc khc. Chng trnh s t ng di chuyn ton b file ca phn mm v tm kim trong tt c cc file h thng ca Windows sa cha ng dn cho ph hp vi tnh trng mi.

Master Converter v 2.30 (1.105 KB): Crk Master Converter l mt cng c tin ch Windows mnh m c thit k nhm gip bn chuyn i mt cch nhanh chng v d dng cc n v o lng. Giao din ca n rt thn thin v d s dng. Master Converter c cu hnh trc c th chuyn i  hn 700 n v trong 38 bng loi khc nhau. Cc bng loi y gm : chiu di, din tch, khi lng, thi gian, tc , nng lng, nhit ,.....

Na'mo v3.05 (3.734.429 byte): Chng trnh i tn file theo c l. N cho php bn i tn hng lot bt c dng file no. Th mnh chnh ca n l hin th cc file ha di dng cc thumbnail bn c th xem trc m b tr th t cc file trc khi i tn. Cc thumbnail c th thay i kch thc. Bn c th i tn, di chuyn, copy v lm cc file mi. Khi bn di chuyn file vo mt th mc m xy ra tnh trng xung t tn file (trong th mc c sn file mang cng tn), n s a ra mt bn lit k cho bn tin x l.

NJWIN v1.6 (NJStar CJK Multilingual Support System) (1.505.920 byte): Phn mm h tr vic c cc ch Hoa, Hn v Nht (CJK) trn trang Web v cc ng dng Windows.

Norton AntiVirus Command-Line Scanner (NAVC) (1.421.598 byte): Chng Virus, chy vi Dos.

Norton Commander for Dos 5.0 (366.342 byte): Chng trnh qun l file chy vi Dos rt tin dng nh vo nhng phm tt. y l bn rt gn nn ch cn ti v gii nn vo 1 th mc ri chy, khng cn ci t.

Norton Commander for Windows 2.01: Chng trnh qun l file s dng cc phm tt ging nh Norton Commander for Dos.
Cc bn ti 3 file v cng 1 th mc, gii nn file zip ri ci t: File 1 (1.271.687 byte); File 2 (1.444.340 byte); File 3 (1.167.145 byte).

Norton Your Eyes Only 4.12: Bo v PC ca bn trnh s truy cp ca ngi khc. C th kha cng, m ha file hay ton b a. Quy nh nhiu mc truy xut my, CMOS, boot...
Ti 3 file ny v gii nn vo cng 1 th mc ri ci t. File 1 (1.294.998 byte); File 2 (1.455.722 byte); File 3 (1.075.015 byte)

Office Toy 98.3 for Office 97 (1.114.471 byte): b cc tin ch b sung cho Word trong Office 97. Sau khi ci t, s c thm 1 s cc chc nng trong menu cng nh Toolbar ca Word 97.

PrivateEXE v2.0a (162.640byte): bo v khng cho cc ng dng khi ng nu khng bit mt khu hp l. Chng trnh ny s sa cha file EXE ca ng dng chn mt khu bo v vo, mi khi bn mun khi ng ng dng, bn phi g ng mt khu i hi. Bn c th dng chng trnh ny to mt khu, tho g hay thay i mt khu cho ng dng bt k.

Quantum Zero Fill (388.352 byte): in s 00 tn ton b a xa trit d liu c.

Quick Install Maker 2000 v2.11 (1.479.484 byte): Cng c  to b file ci t phn mm nh gn. Sau khi xong, n c th save b file mi to  thnh format nn Zip hay SFX (nn t bung). Np cc file INI vo Windows  Registry v np chc nng tho g phn mm vo Add/Remove Programs.

Revelation v1.1 (1,2 MB) : Nu qun password m bn thit t cho cc ng dng trong Windows, nh trong Dial-Up Networking, E-mail,...m c save li password y di dng cc du ****, bn c th c li c password ca mnh bng mt phn mm tn REVELATION ca SnadBoy. Dung lng khong 1,2 MB. Hng dn s dng

SC145 (30.848): Chng Virus

SCAN 320 (159.640): Chèng Virus, phÇn rót gän cho Dos v Win3x File d liÖu Virus3211 (696.379) cp nht ngy 18/11/99

SCAN 402 (628.813): Chèng Virus, phÇn rót gän cho Dos cña Win9x * Scan Dat4079 (1.705 Kb) cp nht ngy 24/05/2000.

ScreenLock 7.0 (767.648 byte): ScreenLock is an excellent security program providing easy, yet secure access to your computer while denying others attempts to access your PC. Keep intruders and unwanted visitors from invading your privacy & track their unauthorized attempts to access your system.

ScrSavPw v 1.2 (113.568 byte): Chng trnh c v set li passowrd cho Windows Screensaver.

System Cleaner 98 v2.0 (611.636 byte): Dn dp a cng.

System Mechanic 3.2c (1.431.642 byte): Mt b gm 10 cng c Windows mnh m. Chng hn : tm v remove cc file b qung i hay li thi; tm v sa cha cc shortcut b t; tm v remove cc file tng lp; bo v chng xa mt cc file/folder "nhy cm"; g b cc thng tin uninstall ng dng v gi tr; dn dp Windows Registry; qun l vic StartUp ca Windows.

TextPad v4.2 (2.368.552 byte): Chng trnh son tho file text, html, code rt mnh nh cc cng c km theo, x l cng lc nhiu file c dung lng khng hn ch.

Timex Data Link v1.0a (1.329.241 byte): Chng trnh iu khin vic chuyn giao d liu gia my tnh PC v ng h Timex Data Link

TopCat (38.064 byte): chng trnh nh gii tr, sau khi chy bn s thy 1 con mo lun rt theo khi bn di chuyn chut.

TWinExplorer PlusImage v2.6 (811KB) Crk: To hai ca s lm vic Explorer trn mn hnh desktop. Vi nhng thanh cng c (toolbar) ca mnh, TWinExplorer gip bn d dng lm cc cng vic i tn (rename), copy, so snh (compare) v di di (move) cc file v folder trong my mnh. Ngoi chuyn gi li cc chc nng tiu chun ca Windows Explorer, TWinExplorer cn b sung thm nhng chc nng nng cao nh lc dng file (file-type filtering) v tip cn cc folder a thch ch bng 1 ci click chut (single-click access to your favorite folders). Cc ca s ca TWinExplorer cn c th thay i kch thc mt cch nhanh chng, d dng. N c sn cc nt bn nhn vo l c th lm ti cc folder (refreshing folders), hnh thnh cc folder mi v tm kim file. Ty theo version m TWinExplorer c 5 hay 50 nt Speed Dir bn ci t sn mi nt ng vi 1 folder thng xuyn s dng no khi cn, bn ch cn click chut mt ci vo l s m ngay c folder ang cn. Xem thm bi vit bit thm chi tit.

Typograf 4.04 (795.828 byte): chng trnh 32 bit dng qun l font trong Windows, gip bn c th xem nhanh kiu font, in, qun l, sa i cc font TrueType, PostScript Type 1 v printer fonts.

UltraEdit32 Pro Text/Hex Editor v6.20b (1.485.964 byte): son tho, sa cha file Text v file chng trnh (HEX), cho php m nhiu file cng lc v khng hn ch dung lng. C km theo mt phn mm kim tra chnh t dng ring cho chng trnh ny.

Windows 95 Utility Suite v1.2 (14.662 byte): y l 1 tin ch nh chy vi Win 95, c 6 chc nng sau: * Clears Your "Documents Menu". * Removes Internet Explorer Cookie Files. * Deleting Unecessary Files * Looks Up Your Computer's Name. * Lists and Prints Installed Fonts * Finds Free Hard Drive Space.

Windows Commander 4.03 (1.437.789 byte): Chng trnh qun l file thay th Windows Explorer, giao din vi 2 ca s tng t Norton Commander v Nico Commander. Bao gm cc chc nng:Long filename; FTP client; Directory history list; Split/Combine big files; Encode/Decode files in UUE, XXE and MIME format;  Compare files by content; Copy and pack in the background (separate thread); Synchronize two directories or a ZIP archive and a directory; Bitmap viewer in lister; Print in lister; Enhanced search function with full text search even inside archives; File search for duplicate files; Built in file viewer (F3) to view files of ANY SIZE in hex, binary or text format; Internal Unzip, unpacker ARJ, LZH, TAR, GZ, CAB, RAR ACE, ZIP packer; Copy files directly from one archive to another. Xem bi vit bit thm chi tit.

WinHEX 9.21 (397.056 byte): Bin tp a (h tr cc loi a cng v mm, CD-ROM v DVD). bin tp RAM (cho php bn tip cn vi b nh o). x l file (kt hp, phn chia, ct khc, phn tch v so snh cc file). cc chc nng tm kim v thay th mt cch linh hot; t ng ha vic bin tp file. c ch undo v backup tinh vi cho a v file. m ha 128-bit. delete cc file mt cch trit , khng cn lu vt tch. import tt c cc format clipboard. trnh bin tp a lun l (logical) v a vt l (physical) ca n h tr cc h thng file FAT16, FAT32 v NTFS. convert cc format m n h tr, bao gm binary, hex ASCII, Intel-hex v Motorola-S.

WinImage 5.0 (312.592 byte): Copy a mm chy trong WIN 95. Chng trnh c cc c tnh sau: - Format a mm loi, k c format tng dung lng cho a mm 1.2Mb v 1.4Mb - Copy 2 a ging nhau hay khc dung lng cng c. - To fife hnh nh cho a mm cha trn a cng di dng nn. - To fife hnh nh cho a cng. - Chuyn file hnh nh thnh file nn t bung bng cch chy chng trnh b sung SFXSETUP.EXE

WinNC 2000 Professional v2.01 (2.133.352 byte) * WinNc 2000 Pro v 2.02 (2416KB) Crk : Chng trnh qun l file (thay th Explorer) vi giao din 2 ca s tng t Norton Commander v Windows Commander. C cc t tnh sau: H tr ko v th t cc chng trnh khc vo WinNc. C th xem nhanh cc file c dng thc thng dng (h tr JPG, GIF, BMP, TGA, PCX, WAV, MID v AVI). C kh nng kt ni mng cc b v ti file trn theo giao thc FTP. C kh nng kim tra v thng tin chi tit v h thng my nh: Tnh trng a cng, CPU, b nh... C th M ha v gii m; Nn v gii nn; Chia nh v ni file. Xem bi vit bit thm chi tit.

WinXFiles 4.7 (584KB) Crk: M ha tt c cc file m bn mun ct gi, i chng thnh format ring v ch c th m ra xem c sau khi nhp chnh xc m kha (password). WinXFiles km sn mt cng c xem hnh nh m ha m khng cn phi gii m li nh c, gi l Secure Multi Image Viewer, h tr cc format: BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, PCX, WMF. Xem bi vit bit thm chi tit.

Word 97 Converter (953.483 byte): Word 97 c th c d dng cc ti liu son bi Word 6 v Word 7, nhng ngc li th khng c. y l chng trnh dng ci b sung cho Word 6 v Word 7 gip chng c th chuyn i cc ti liu ca Word 97 thnh dng thc ph hp m.

Word 97 Web Author Update (1.773.274 Byte): y l phn b sung cho Word 97 nhm tng cng mnh hn chc nng son tho trang Web. Sau khi ci bn cn khi ng li Windows v Word 97 s c thm cc tnh nng sau: * Publish to Web from within Word: Bao gm Microsoft Web Publishing Wizard, version 1.5. Gip bn xut bn trang Web do bn son tho ln my Web Server c h tr FrontPage Server Extensions. * Check Links: Kim tra tnh chnh xc ca cc lin kt trong trang WEB. WORD s nhc nh bn cp nht lin kt nu pht hin li. * New Templates, Styles, and Backgrounds: B sung thm mt s templates, styles, v backgrounds s dng vi Web Page Wizard. * Improved Conversion Wizard for Web Pages: Cp nht tnh nng Conversion Wizard * Web Page Preview for Multiple Browsers: Cho php s dng nhiu chng trnh browser khi cn xem trc trang Web kim tra. * Web Page Moving: Khi bn chn Save As lu file Html vo 1 th mc khc, chc nng Web Page Moving cp nht li cc lin kt b sai. * Easily Edit Graphics: Bn c th bm kp Mouse vo hnh nh trong file HTML gi chng trnh x l hnh nh.

WorldTime2000 v1.42 (494.767 byte): Hin th gi trn th gii

World Watch 3.1 (819.239Byte): rt hu dng cho bn trong k nguyn Internet v m rng giao lu quc t. Bn c th bit c by gi l my gi mt thnh ph, mt nc no trn th gii. Xem bi vit bit thm chi tit.

Yer Winlogo 98 v2.15 (983.665 byte): chy trong Windows 95, cho php bn qun l logo khi ng v tt my. Bn c th ch nh cho tin ch t ng thay i Logo mi gi, mi ngy, mi tun...

ZipMagic 2000 v3.0.0.145: Cng c x l vic nn file mnh m v nhiu chc nng. c bit, khi chy, n bin cc file zip thnh cc th mc ZIP gip bn c th ty x l cc file cha trong file zip ging nh th n...khng phi l file zip. D nhin, n c th nn v gii nn file. ZipMagic h tr y cc format nn ZIP, cng nh ARJ, LHA/LZH, Z, GZIP, TAR, TAZ, TGZ, RAR, CAB v ZOO. N cng c th m v gii m cc file nh km e-mail nh BinHex, UUEncode, XXEncode v MIME. Tuy nhin, bn l­u , hy tt ZipMagic nu nh­ mun gi km theo e-mail hay truyn tp (upload) mt file zip no . V chng trnh e-mail hay ftp s khng th nhn din c mt file zip b bin thnh mt th mc ZIP.  Xem bi vit bit thm chi tit.
Cc bn ti 6 file nn v vo chung 1 th mc ri chy file zipmag2k.bat  ni cc file li thnh 1 file c tn zipmag2k.zip, bung file ny ra ri sau mi tin hnh ci t. File 1 (1.457.664 byte). File 2 (1.457.664 byte). File 3 (1.457.664 byte). File 4 (1.457.664 byte). File 5 (193.082 byte). File 6 (403 byte).

ZebraDrive 2.0 (207.335 byte): ZebraDrive provides an easy-to-use interface that enables you to split large files into multiple pieces. You can choose from predefined split file sizes that correspond to popular floppy disk formats or define your own. If you split directly to a removable disk, ZebraDrive will determine the split size automatically. The self-joining plit files are easily pieced together by double-clicking on the first piece, which is saved as an executable. ZebraDrive also adds itself to the Explorer "Send to" context menu and, when selected, splits the chosen file to that drive. It's very easy to use and includes online help.

Tai.gif (3689 bytes) H tr ting Vit

ABC 2.1: Chng trnh h tr ting Vit theo TCVN 3. Cc bn ti 4 file nn v bung ln 4 a mm 1.4Mb (theo ng th t) hay bung c 4 a vo cng 1 th mc trn cng ri ci t.
a 1 (1.016.334 byte). a 2 (1.345.189 byte). a 3 (1.346.284 byte). a 4 (608.844 byte).

Add-in ting Vit cho Excel v Access (1.451.311 byte): Tin ch ting Vit trong Excel v Access. Bao gm cc Hm x l chui v cc tin ch sp xp ting Vit, Lp danh sch phng thi. B tin ch ny c vit cho 4 b m ting Vit thng dng hin nay nh: ABC, i hc Bch khoa 1 byte v 2 bytes, VNI 1 byte v 2 bytes, VitWare 1 byte v 2 bytes. C km hng dn s dng bng ting Vit.

Agenda 2000 v2.0 : Vi giao din c vit ha gn nh 100% theo font TCVN3 m khng h i hi Windows phi c font h thng cho nn kh nng tng thch cao to s d dng trong vic ci t & s dng. Ging nh mt cun lch ti quen thuc, y l chng trnh tng t nh cun lch ti,  nhng c nhiu tnh nng tin dng cho vic lu tr v ghi chp hn trn my tnh, ng thi c km mt s tin ch  nho nh khc h tr cho vic s dng chng trnh: Th hin bng mt Icon trong System Tray, mt menu PopUp gi cc thnh phn trong chng trnh. Giao din p, d dng, hng dn c th, trnh by cc ghi ch trn t lch vi mu sc khc nhau, t chc cc i tng gn li nh cc th (tab). Cc thng trong nm c t chc theo dng cy. H tr s dng menu tt vi nhiu thit t tin dng .Son tho TextOnly vi nhiu ty chn. Tng cng cc lnh cho biu tng Open, Save, Close. Chn Font, thay i size cc nhanh. Super MediaPlayer pht c rt nhiu format khc nhau, c bit chi lun vi my ci Track ca AudioCD. C th tt my, hin th mt thng bo, pht mt file m thanh, chy mt chng trnh no sau mt khong thi gian do bn chn trc. Cng c ci t font h thng ting Vit theo bng m TCVN3 cho Windows 9.x. H thng tr gip (Help) y , chun mc (c c hng dn s dng phn mm VietKey). Xem bi vit bit thm chi tit.
Cc bn ti 4 file v cng 1 th mc, c file huongdan.txt ri chy file agk2ins.exe ci t: File 1 (1.457.664 byte); File 2 (525.610 byte); File 3 (1.457.664 byte); File 4 (1.375 byte). Chng trnh khi chy i hi phi c file MSVBVM60.DLL trong th mc Windows/System. Sa li tp tin Sysfon.exe (99.042 byte)

Cc b Font TTF ting Vit:
* Font ABC: Ch Hoa (986.070 byte); Ch Thng (1.548.507 byte).
* Font i hc Bch Khoa 1byte: file1 (1.426.000 byte); file 2 (1.404.848 byte); file 3 (1.449.294 byte); file 4 (624.582 byte).
* Font i hc Bch Khoa 2byte: file1 (1.385.526 byte); file 2 (1.315.464 byte); file 3 (1.426.205 byte); file 4 (695.113 byte).
* Font VNI 1byte (1.285.943 byte); * Font VNI 2byte: file 1 (1.573.570 byte); file 2 (1.477.532 byte).
* Font Trichlo (367.176 byte).
* Font Viscii (209.610 byte)
* Font Vps: file 1 (1.553.691 byte); file 2 (1.531.287 byte).
* Font Phin m quc t (114.792 byte).
* Font
Symbol (1.505.613 byte)

Cy thuc Vit Nam (712.704 byte): Tra cu cy thuc Vit Nam. Chng trnh khi chy i hi file msvbvm60.dll (728.845 byte) trong th mc Windows\System, cc bn c th ti v nu cha c.

Crack IBT3 (181.915 byte): Crack v hng dn crack chng trnh Gio trnh in t IBT3

D ton 97 (1.083.691 byte): Chng trnh lp d ton.

FixIE5VN (1.631.720 byte): Sa li hin th font TCVN3 (ABC) b mt ch "" trong Internet Explorer 5/5.01 v Outlook Express 5/5.01. Bn download v ri chy file ny ci t ( bn nn sao lu file mshtml.dll cua Windows trc khi thay i c th phc hi li sau ny nu c trc trc). Nn khi ng li Windows sau khi ci t.

Font Editor 2.0 (53.266 byte): Chng trnh chy trn Dos, ly font trong Rom Bios ra sa i, v li, to du...(do Phm Thy Nhn vit nm 1991).

FreeCode 1.5 182.408 byte): Chng trnh h tr ting Vit theo TCVN 3

Guitar Chord Buste: dnh cho ngêi míi häc ®Öm Guitar hay pht triÓn hay hn na (tïy theo trnh ®é tõ c bn ®Õn n©ng cao). Æc biÖt, GCB híng dÉn bn häc chi hîp ©m (trn 2500 thÕ bÊm nh tù ®iÓn thÕ bÊm hîp ©m cho guitar) v cc cch lin kÕt hîp ©m to thnh mét bn nhc ®Öm cña ®n guitar cho mét ca khóc mnh a thÝch. Cã thÓ tù thùc hiÖn cc cch ®Öm ri dÊu hîp ©m (arpÌg.) hay hîp ©m chËp (accords plaquÐs). Thùc tÕ hn, bn cã thÓ bt chng trnh ln d©y ®óng nh d©y ®n guitar bn ngoi cña bn , xem cch ®nh diÔn xuÊt trn mn hnh, ®ång thêi pht ra tiÕng ®n cña d©y ®ã. Cng viÖc cßn li l bn tËp ®n theo cho ®Õn lóc thuÇn thôc m thi. Xem hng dn ci t bit thm chi tit. Tc gi Huy Lim
Disk 1 (1.357.522 byte); Disk 2 (971.863 byte).

GVSBK (H tr ting Vit tng qut): Xem bi vit bit thm chi tit.
   Cc bn ti 6 file nn v bung vo cng 1 th mc trn cng ri ci t. Nu cc bn khng cn ci Font TTF v cc trnh ph tr th ch cn chp file chng trnh chnh v ci t. 
File 1: Chng trnh chnh (1.102.387 byte). File 2: VNCode; VNDic; VNRule (204.065 byte). File 3: Font 1 (1.498.276 byte). File 4: Font 2 (1.454.197 byte). File 5: Font 3 (1.470.800 byte). File 6: Font 4 (1.458.376 byte)

GVSBK v1.5: H h tr ting Vit tng qut ha, tch hp ng thi cc chc nng sau: * Cho php bn nhp liu d dng theo bt k cch nhp liu no c sn nh VNI, Bch Khoa, Vietware, Telex, ... * Qun l b font ch Vit tng qut rt p v phong ph (gn 200 font khc nhau), cho php bn to font ch Vit vi b m bt k, vic to font ch Vit ny c thc hin hon ton t ng... * Hin th ng vn bn ting Vit c b m bt k m khng cn to font ch Vit ph hp vi b m ca vn bn (chc nng tng t nh trnh WebEye ca VNI)... * Chuyn m cc file d liu ting Vit t b m ny sang b m khc (m ngun v m ch bt k). File d liu c th cc dng sau : text only, *.dbf, *.rtf... Xem bi vit bit thm chi tit.
Cc bn ti 7 file nn v vo chung 1 th mc ri chy file gvsbk15.bat  ni cc file li thnh 1 file c tn gvsbk15.zip, bung file ny ra ri sau mi tin hnh ci t. File 1 (1.457.664 byte). File 2 (1.457.664 byte). File 3 (1.457.664 byte). File 4 (1.457.664 byte). File 5 (1.457.664 byte). File 6 (1.254.833 byte). File 7 (439 byte).

HIKATA 1.0: y l phn mm Vit ng hng dn hc ting Nht c ch l "LUYN GHP VN KATAKANA. Chng trnh ny dnh cho ngi Vit mi lm quen vi ting Nht. Xem hng dn s dng & ci t bit thm chi tit. Tc gi Huy Lim
Disk 1 (1.358.628 byte); Disk 2 (1.218.051 byte); Disk 3 (916.007 byte).

HILIMUS 2.0: ©y l phÇn mÒm tiÕng ViÖt (dïng phng ch tiÕng ViÖt : VNI-Times - VNI-Helves) hæ trî cho chng trnh ENCORE 4.0. Trong ®ã, ngêi dïng cã thÓ tham kho nhanh tÊt c nhng biÓu tîng lÖnh v môc lÖnh trong qu trnh ghi ©m, ký ©m cña Encore 4.04. Ngoi ra, còng hæ trî cho viÖc tra cøu nhanh nhng dÉn gii nghing vÒ lý thuyÕt ©m nhc ®îc trnh by trong hai tËp sch chuyn ®Ò : TM HIÓU M NHC QUA VI TÝNH . ENCOR4.04 (GåM 2 TËP) cña tc gi Huy Lim. (NXB TRÎ). Xem hng dn ci t bit thm chi tit.
Disk 1 (1.384.309 byte); Disk 2 (955.394 byte); Disk 3 (448.949 byte).

Indexer 0.65 (1.075.733 byte) : to nhanh file HTML cha cc lin kt ni b n cc tp tin trong mt th mc ch nh. Xem bi hng dn s dng bit thm chi tit.

Internet's Moneys v1.0 (Dos) (30.480 byte): Gip bn lu tr cc cuc truy cp Internet hng thng bn cng c th bit c mnh s dung bao nhiu tin ri trong thng ny. Cch s dng rt n gin : Chy phn mm nhp vo ngy, thng, nm, nhp vo s pht truy cp, cui cng bn nhp vo t gi. Chng trnh t ng tnh thnh s tin m bn s dng. Ngoi ra bn cng c th xo cc cuc truy cp m bn nhp sai. Do chng trnh c vit trong thi gian qu ngn nn khng th trnh c xt, rt mong nhn c kin ng gp ca cc bn gn xa.

Just Click'n'See 2.51: Tra cu t in Anh-Vit/Vit-Anh, c th dch nhanh chng mi t trn mn hnh v trong cc ca s ca ng dng. Cc bn ti 5 file nn v bung ln 5 a mm 1.4Mb (theo ng th t) hay bung c 5 a vo cng 1 th mc trn cng ri ci t. Xem k file huongdan.txt sau khi bung bit cch ci t. Xem bi vit bit thm chi tit.
a 1 (1.351.591 byte). a 2 (1.443.824 byte). a 3 (1.445.252 byte). a 4 (1.446.869 byte). a 5 (816.277 byte)

K ton Vit Nam 3/2a Bn cp nht thng 11/99 (1.432.407 byte): K ton ting Vit. Tc gi : Phan Thanh Lim. Email: ptlam@lansoft.com.vn  in thoi: 9311761 - 090.913278

Luyn dch Anh Vit 01.01 (1.044.464 byte): Chng trnh c t in tra cu, bi tp trc nghim dnh cho nhng ngi t hc v luyn dch Anh/M - Vit. Tc gi Huy Lim.

LVMTD300 Lite: y l bn rt gn, ch c chc nng tra t vi 3 t in Anh/Viet, Viet/Anh, Tinhoc v c ting Anh. Khng c cc chc nng khc ca bn y . Cc bn ti 10 file v vo chung 1 th mc ri chy file addfile.bat  ni cc file li thnh 1 file c tn mtd3lite.exe, sau mi chy file ny tin hnh ci t. Xem bi vit bit thm chi tit.
file 1
(1.457.664 byte) ; file 2 (1.457.664 byte) ; file 3 (1.457.664 byte) ; file 4 (1.457.664 byte) ; file 5 (1.457.664 byte) ; file 6 (1.457.664 byte) ; file 7 (1.457.664 byte) ; file 8 (1.457.664 byte) ; file 9 (1.189.855 byte) ; File 10 (151 byte).
* FixLvtd300 (9.294 byte): Sa li chim dng b nh v va chm vi cc chng trnh khc ca Lc Vit t in MTDEVA 300. Chng trnh do TKC2000 cung cp.

MicroViet IBrowse 2.0: Trnh duyt Web c giao din bng ting Vit, s dng font h thng theo TCVN3 (ABC).  Xem bi vit bit thm chi tit. HomePage
Cc bn ti 4 file v ri chy file vnbrowse.bat ni chng li thnh file vnbrowse.zip. Gii nn file ny vo 1 th mc tm, xem file huongdan.txt bit cch ci t. File 1 (1.457.664 byte); File 2 (1.457.664 byte); File 3 (1.336.561 byte); File 4 (295 byte).

MicroViet ICalendar: Trnh lp lch lm vic n gin nh 1 s tay ghi ch theo ngy thng,  c giao din bng ting Vit, s dng font h thng theo TCVN3 (ABC). Xem bi vit bit thm chi tit. HomePage
Cc bn ti 5 file v ri chy file vncalend.bat ni chng li thnh file vncalend.zip. File 1 (1.457.664 byte); File 2 (1.457.664 byte); File 3 (1.457.664 byte); File 4 (1.457.664 byte); File 5 (806.175 byte); File 6 (403 byte)

MicroViet IFTP: Ti file gia my con v server FTP, c giao din bng ting Vit, s dng font h thng theo TCVN3 (ABC).  Xem bi vit bit thm chi tit. HomePage
Cc bn ti 4 file v ri chy file vnftp.bat ni chng li thnh file vnftp.zip. Gii nn file ny vo 1 th mc tm. File 1 (1.457.664 byte); File 2 (1.457.664 byte); File 3 (1.314.940 byte); File 4 (268 byte)

MicroViet IMail 2.0: Trnh qun l E-Mail c giao din bng ting Vit, s dng font h thng theo TCVN3 (ABC).  Xem bi vit bit thm chi tit. HomePage
Cc bn ti 5 file v ri chy file vnmail.bat ni chng li thnh file vnmail.zip. Gii nn file ny vo 1 th mc tm, xem file huongdan.txt bit cch ci t. File 1 (1.457.664 byte); File 2 (1.457.664 byte); File 3 (1.457.664 byte); File 4 (573.251 byte); File 5 (325 byte).

Microviet IUnzip V2.0: Chng trnh nn v gii nn file zip c giao din bng ting Vit.  Xem bi vit bit thm chi tit. HomePage
Cc bn ti 4 file v ri chy file vnzip.bat ni chng li thnh file vnzip.zip. Gii nn file ny vo 1 th mc tm, xem file huongdan.txt bit cch ci t. File 1 (1.457.664 byte); File 2 (1.457.664 byte); File 3 (58.445 byte); File 4 (268 byte).

MicroViet IWord 2.0: Trnh son tho vn bn vi dng thc RTF, TXT c giao din bng ting Vit, s dng font h thng theo TCVN3 (ABC). Xem bi vit bit thm chi tit. HomePage
Cc bn ti 5 file v ri chy file vnword.bat ni chng li thnh file vnword.zip. Gii nn file ny vo 1 th mc tm, xem file huongdan.txt bit cch ci t. File 1 (1.457.664 byte); File 2 (1.457.664 byte); File 3 (1.457.664 byte); File 4 (1.185.687 byte); File 5 (325 byte)

Online Timer Count 2.0 (1.354.364 byte): Chng trnh tnh cc ph Internet, giao din ting Vit. Hin th chi tit thi gian truy cp Internet v ghi r cc ph s dng v tn ngi dng, s in thoi. Tnh cc ph cho tng mng Internet (nhng bn phi nhp vo Gi Cc cho mi kt ni). Lu li mt m s dng v mc bo mt cao. Chc nng ny c t ra nhm trnh cc Virus Trojan. Sau khi truy cp Internet xong bn nhn vo nt TNG KT th bn s bit c ngay cc ph bn mi truy cp ngay tc th.

QAccent (139.891 byte): iu khin bn phm g ting Vit, c th s dng hu nh­ cc m font ting Vit thng dng nh­ VNI, ABC, TCVN, Bach khoa, VNU, VietRes, Viet Toan,.. T­ng thch tt vi Microsoft Office 2000, MS Publisher 2000, MS Frontpage 2000,...ch g c theo 1 kiu duy nht l VNI. Bao gm lun 2 chng trnh chuyn m .

Speaking Alarm Clock (1.165.593 byte): ng h bo gi bng ting Vit.

Super MediaPlay (254.742 byte) Upgrade 1.2 (12.022 byte): Chng trnh n gin chi cc file nhc, giao din ting Vit. Tc gi: Nguyn H Thin ng.

Touch VNI + S tay (1.074.796 byte): Chng trnh dy g bn phm my tnh (10 ngn) theo kiu g VNI, chy vi Windows. Xem bi vit bit thm chi tit.

T Vi 98 MIG (1.566.590 byte): Chng trnh xem t vi c giao din ting Vit. Chy vi Dos, khng chy c trong Win.

VnDOCR 1.0 demo (Vietnamese Document Optical Character Recognition) (2.784.654 byte): Chng trnh Nhn dng ch Vit. Xem bi vit bit thm chi tit

VietKey 4.09e (1.286.061 byte): G (nhng) ting Vit trn cc h iu hnh Windows 32 Bit nh Windows 95, Win32s, Windows NT (3.51-4.0) . Vietkey cho php g theo hai kiu TELEX ci tin v kiu VNI. C th s dng c vi hu ht cc Font ting Vit hin c trn th trng (h tr 38 bng m khc nhau). Xem bi vit bit thm chi tit.

Vietkey 2000 Beta3 Build 309 (95.962 byte): L chng trnh bn phm cho php g ting Vit v mt s ting nc ngoi khc trong mi trng MS Windows. Cc c tnh c bn ca Vietkey:
1- Vietkey c kch thc rt nh v ch cn 1 File duy nht chy, Vietkey c cha sn font ch ni ti hin th ng ting Vit trong giao din. C kh nng thay i giao din Vit Anh.
2- Vietkey C kh nng chy c trn nhiu mi trng khc nhau: Windows 95/98/NT3.5/4.0.
3- H tr g ting Vit trn tt c cc loi bn phm vt l cng nh bn phm ca Windows (Anh, Php, c...) (cc phin bn trc ch h tr ting Vit cho bn phm ting Anh chun). H tr 8 kiu g ting Vit khc nhau: Telex, VNI, VIQR...; Cho php b du cui; Cho php g theo kiu t do (Free style): du thanh v du m c th g bt k v tr no (tng t nh kiu New VNI ca Vietware).
4- Vietkey h tr 40 bng m ting Vit ( 40 loi font ch khc nhau), Vietkey cho php tch hp vi Vietnamese local ca MS g ting Vit Unicode trong cc sn phm ca Microsoft, t ng ci t VN Support khi ngi dng chn font ch Unicode. Vi font Unicode cc bn c th dng ch hoa, ch thng trong cng 1 font ch, nhn shift, hoc bt caps lock g ch hoa trong cc font Arial, Time New Roman, Tahoma... V thm vo l ting Nga, ting Php, ting c... vn trong cng 1 font ch.
5- Vietkey c nhiu tnh nng nng cao nhm tr gip ti a cho ngi s dng trong vic g ting Vit v cc ngoi ng khc: Kim tra chnh t trong khi g, lp du, hon du. Khng cn chuyn ch g lin tc.
6- Vietkey h tr g thm cc ngn ng: Nga, c, Php. C kh nng ng k g nhiu ngoi ng cng 1 lc v c kh nng dng phm nng hoc mouse chuyn qua li gia cc ngn ng cn g.  i vi ting Php v c, c sn hng dn cch g ngay trong Vietkey Panel, ring i vi ting Nga do bn phm ting Nga khc hn bn phm ting Anh nn trong phin bn ny cc bn c th bt chc nng "Hin th s bn phm", mt ch dn cch g ting Nga s lun ni trn mn hnh gip ngi s dng d dng hn khi g ting Nga. Ch dn ny c th tt i hoc t ng tt khi ngi dng chuyn sang g bng cc ngn ng khc.
7- Vietkey cho php g tt vi s lng mc khng hn ch v c th thay i cc file g tt 1 cch d dng. File g tt c khun dng rt n gin (dng Txt) c th thay i sa i, thm bt bng cc chng trnh son tho thng thng: Word, Notepad, Wordpad...
8- C kh nng t to biu tng ln Desktop v Start Menu (chc nng ny cng vi cc chc nng "T ng khi ng VK khi bt my", "Ci t font h thng", Vietkey 2000 thc s khng cn chng trnh setup v ngi s dng c th ty bin theo nhu cu 1 cch linh hot.

Vietnamese Support (5699 byte): Bng cch ci t Vietnamese Support cng vi Vietkey cc bn c th g ti'ng Vit Unicode trong trong Win9x (Wordpad, Outlook Express, Office 2000). Xem bi vit v Unicode bit thm chi tit

Vietnamese Unicode Windows 9x (394.440 byte): Chng trnh b sung cc file cn thit vo Windows 9x nh ting Vit theo bng m Unicode vi Font v Keyboard ca Windows 9x trong cc phn mm h tr Unicode nh: Wordpad, Outlook Express 5.x, Office 2000...( khng cn ci thm font v trnh iu khin bn phm no khc). Bn c th ti chng trnh Ci t Font VietNam Unicode (4.030.149 byte) v ci. Xem bi vit bit thm chi tit.

VietRes 2.5 (325.240 byte): Son tho vn bn ting Vit chy trong mi trng Dos mnh nht trn th trng nm 1997.

VietSpell Checker 1.1 Demo (526.460 byte): Kim tra chnh t ting Vit, chuyn m, t ng nhn dng bng m ting Vit trong MS Word. Xem bi vit bit thm chi tit.

VietText 1.03 (519.512 byte) (Homepage http://quel.hpage.net , http://quel.cjb.net , http://quel.i.am ): Tin ch dng xem, sa v chuyn i cc loi bng m ting Vit. c c trn 40 chun khc nhau, bao gm nhng chun thng dng nht nh VIQR, TCVN3, VISCII, VNI, VietWare. Cc chc nng gm c: copy/paste c chuyn i t Clipboard, chuyn i trc tip text trong Clipboard, gp text v font thnh mt chng trnh t c, chc nng in n. Nh, gn v nhanh, ba th to nn mt sn phm hu ch cho tt c nhng ai dng ting Vit trn my tnh.

VietVu 2.0 (184.135 byte): Chng trnh h tr ting Vit ca ngi Vit Nam hi ngoi.

VietWare Portable (1.258.528 byte): Chng trnh nh ting Vit trong Windows 3.xx/9x. * Bn c th s dng chng trnh ny vi tt c Font ting Vit hin c trn th trng M v Vit Nam nh: Bch Khoa, VPS, VNI.... * Bn c th nh ting Vit theo nhiu kiu nh thng dng hin nay nh: Bch Khoa, VNI, Telex...* Ngoi ra cn c cc chc nng: Tc k, sa chnh t, chuyn i m ting Vit...Xem bi vit bit thm chi tit.
     Vietware c li khi s dng font Bch khoa l nh sai hi ng trong 1 s k t. y l file c sa li ny. Cc bn gii nn v chp chng ln file c cng tn trong th mc Vietware. Nh Backup file c trc khi cp nht. Vietware Fix (5.245 byte).

VNI ng 98 Demo (1.749.205 byte): lch "treo" trn Desktop, tra cu m/dng lch (cha c hai b m lch Trung Hoa v Vit Nam Ci Cch), ghi nh ngy quan trng nhc nh. Xem bi vit bit thm chi tit.

VNI Tn k 4.0: Chng trnh h tr ting Vit c nhiu chc nng nh: * iu khin bn phm g ting Vit vi bt k bng m ting Vit no v vi bt k kiu nh ting Vit no. * Chuyn m trong Word 95/97/2000 m vn gi nguyn nh dng ca Word. * Kim tra chnh t * T ng chuyn m ting Vit khi duyt WEB. Xem bi vit VNITK 2.0, 4.0, Webeye bit thm chi tit.
   Cc bn ti 4 file nn v bung ln 4 a mm 1.4Mb (theo ng th t) hay bung c 4 a vo cng 1 th mc trn cng ri ci t. Xem k file huongdan.txt sau khi bung bit cch ci t.
a 1 (1.122.473 byte). a 2 (1.452.888 byte). a 3 (1.453.398 byte). a 4 (1.280.565 byte)

VNI WebEye 1.51 Demo (822.815 byte) Key : T ng chuyn i m ting Vit bt k trn mn hnh v ca s ng dng sang 1 bng m cho trc. Xem bi vit bit thm chi tit.

VNI WebNote 1.1 Demo (501.701 byte): Chng trnh n gin nh ting Vit khi cn trao i Email theo 1 font chun ca VNI. 

Vntyping (28.534 byte): Dy nh ting Vit theo kiu g VNI (gii nht Tin hc khng chuyn ton quc 96), chy vi Dos.

VPSKeys 4.1 (1.230.451 byte): Chng trnh h tr ting Vit ca Hi Chuyn gia Vit Nam hi ngoi. Version ny chy c vi Windows 2000 v h tr bng m Unicode. Cho php ngi s dng bin son bi v bng ting Vit trn hu ht cc nhu liu khc ca Windows nh Word, Excel, c kh nng hon chuyn bng m ca a s cc tiu chun ting Vit khc hin ang c trn th trng. T in Hi / Ng, S / X, C / T gip trnh nhng li ng vng hi v ng, phn bit c nn s dng ch X hay ch S, v nn chn C hay T cui ch. Tc k. Chnh t t ng. C th i b ch Vit Nam t cc dng khc nhau nh: VPS, Unicode, VNI, VISCII, VNU, VNLAB, TCVN, Thin Art, Vietnet, Vietware.

VPSWin 3.0e (1.295.836 byte): Chng trnh h tr ting Vit ca Hi Chuyn gia Vit Nam hi ngoi. Nhng c im: VPSKEYS: Cho php ngi s dng ch cn chn mt kiu ch Vit Nam bt u bng VPSxxxxx, l c th bt u bin son bi v bng ting Vit trn hu ht cc nhu liu khc ca Windows nh Word, Excel, c kh nng hon chuyn bn m ca a s cc tiu chun ting Vit khc hin ang c trn th trng. T in Hi / Ng, S / X, C / T trong VPSKEYS c th gip c ngi s dng trnh c nhng li ng vng hi v ng, phn bit c nn s dng ch X hay ch S, v nn chn C hay T cui ch. VNEDIT: bin son bi v bng ting Vit trn Windows nh mt Text Editor (Editeur de texte) tng t nh Notepad (Bloc-note). C th dng mnh lnh <D li chnh t> sau khi bin son bi, hoc dng mnh lnh <Hon chuyn> i bi c bin son di dng VNCII ra cc dng khc nh VNI, VNU, VISCII, TCVN, Vietnet. Tc k. Chnh t t ng. VPSCONV: cho php ngi s dng c th i 20 b ch Vit Nam t cc dng khc nhau ang c s dng trong Cng ng Ngi Vit trong v ngoi nc. Nu ngi s dng nhn c mt bi c bin son di mt b ch Vit Nam khc m li khng bit di b ch no, th nhu liu VPSCONV c mnh lnh <Xem Th> c th gip cho bit bi nh vi b ch no. Cc dng ch Vit Nam c th c hon chuyn trong nhu liu VPSCONV gm: VPSWIN, VPSEDIT, VNI, VISCII, VNU, VNLAB, BKED, TCVN, Vit Ton, Thn Art, Vit SEA, Vietnet, Vietware, Telex/Telegram, DuangJan. VPSTOOLS: Gip cho ngi s dng c th gi mt cch nhanh chng cc nhu liu thng dng di Windows m khng nht thit phi vo nhm mnh lnh ri tm Icon ca nhu liu .

Xc lp Account t ng cp nht 27/12 (756.367 byte): T ng ci font Abc, Vni, Bk, Vietware, to v xc lp thng s Server cho cc Account sau: - Trong Dialup Networking: Andi, Andi Free, Vnn, Vnn Free, Tlnet, Bch Khoa Free, Medinet Free, Lansoft Free, Ttvn, Fpt. - Trong Outlook Express: Tlnet Mail, Tlnet News, Vnn Mail, Andi Mail, Andi News, Ftp Mail, Yahoo Mail. * To a ch Website LHComputer trong Menu Favorites ca Internet Explorer 5.0 cc bn c th d dng truy cp cc thng tin phong ph, nhm nng cao kin thc v s dng my tnh PC (phn cng, phn mm, game, nhc...). * To thm mc Vit Nam trong Toolbar Link ca Internet Explorer 5.0 bao gm nhiu a ch Website VN thng dng nh: Vnn, Fpt, Bch Khoa, SaigonNet, PhngNamNet, Medinet, Lansoft, Andi, VietNet... * B sung chng trnh tt/m nhanh vic hin th hnh nh trong trang Web (Toggle images.exe) vo Toolbar Link, c th tng tc ti trang Web khi truy xut trn Internet. Xem bi vit bit thm chi tit.

Y Khoa 2.0 (2.787.854 byte): Chng trnh tra cu Y khoa ting Vit, c chia thnh 7 mc, trong c 4 mc m nhng ngi khng phi bc s, dc s c th s dng l: Thuc (gm 24 nhm thuc, mi nhm li gm nhiu phn nhm, tng ng vi cun sch tra cu vi trn 2000 tn thuc khc nhau); Bnh (9 bnh thng gp); Xt nghim; Hi p (gi ca bc s); Triu chng (gm 789 triu chng); Hi chng (193 hi chng km theo nhng gii thch c bn); v Thng k. C th g ting Vit trong chng trnh theo bng m Vietware F (1 byte).

Tai.gif (3689 bytes) Crack

007 Write All Stored Passwords (WASP) v2.0 (1.625.864 byte): WASP will display all passwords of the currently logged on user that are stored in the Microsoft PWL file. It allows the convenient deletion of this file to improve the security / privacy of your PC. It is also very useful for educational purposes about computer security.

1toX v1.6

Advanced Access Password Recovery 2.3 (517.830 byte): D tm password ca file MS Access 95/97/2000.

Advanced Arj Password Recovery 1.09 (790.793 byte): D tm password ca file nn bng chng trnh Arj.

Advanced Excel 97 Password Recovery 1.1 (633.696 byte): D tm password ca file Excel 97.

Advanced Office 97 Password Recovery v1.22 (1.121.764 byte): D tm password ca file Office 97.

Advanced Outlook Password Recovery v1.0 (618.767 byte): D tm password ca file Outlook (.pst).

Advanced Word 97 Password Recovery 1.1 (617.497 byte): D tm password ca file Word 97.

Advanced ZIP Password Recovery v 3.0 (938.035 byte): D tm password ca file ZIP/PKZip/WinZip.

Antiviral Toolkit Pro 3.0.132.2

AudioGrabber 1.62

AudioSphere 2.0

AudioSphere 2000 v2.0

Calypso Mail 3.10.02

Caption-it! (164.506 byte): Chng trnh chuyn i Password t dng ****** thnh dng k t nguyn gc. Bn ch cn chy chng trnh ny ri di chuyn Mouse n cha Password.

CDRWIN 3.8a

CoffeeCup HTML Editor++ 8.1

Compass 2.71

CopiX Extension v1.1 (540 KB): Tin ch d tm password, m ca cc ng dng. N c cc chc nng nh : Copy vn bn t cc ca s, bao gm vn bn nhn hiu  (label text),  vn bn c th bin tp v vn bn listbox, thm ch cc vn bn gii th (disabled text) v cc password dng du hoa th ***. Cc text c capture s c hin th trong mt box tooltip v c copy vo clipboard ca Windows. Xem Class (lp) v Handle (trnh iu khin) ca mt ca s hay mt nt iu khin ng dng no . Chc nng ny c l hu ch cho cc nh lp trnh. Kt qu s hin th trong mt box tooltip v c copy ti Clipboard. y l mt phn mm hu ch cho bn khi l qun password bo mt hay ng nhp ca mt ng dng no . Ch c iui, n hn ch ch password cn phi c save li di dng cc du hoa th ****. Sau khi xi xong, bn phi uninstall n ra khi my mnh ngay trnh b "gy ng p lng ng", b k xu no n cp mt password. Xem bi vit bit thm chi tit.

CuteFTP 4.0.19

Cyber-Info E-Mail Notify 4.8

Cyber-Info WebMail Notify 3.9

Date Crack+ 1.0.2 (23.062 byte): Gi lp thi gian tip tc chy cc phn mm shareware ht hn.

DialUpController 2.0

ExeProtect 1.0

GetRight 4.1.1

Hardware Sensors Monitor Pro 3.2.1.2

Hyper Maker HTML 2000.15c

IBT3 (181.915 byte): Crack v hng dn crack chng trnh Gio trnh in t IBT3

Irfan View 32-bit v 3.17

Just Click'n'See 2.51

Master Converter 2.30

Microangelo On Display v1.0

Microlog Cabinet 20000

Modem Booster 2.0

MPEGPlayer 3.35 ; MPEGPlayer 3.36demo

Nero Burning ROM v5.0.0.3 FULL FEATURES

NetAnts 1.0

NetZip Download Demon 3.2.0.8

Paint Shop Pro 6.02 Evaluation

Passware Password Recovery Kit v2.1 (1.722.650 byte): T ng d tm mt khu to bi cc chng trnh: Lotus 1-2-3, Access 95/97/2000, Backup Key, FileMaker Pro, MS Mail, MS Money , Word97/2000, MSOfPass'97, Word 95/6/2, Excel 95/5/4, MSOfPass, Lotus Organizer, MS Outlook, Paradox, MS Project, MS Schedule+, VBA Projects, Windows NT, Lotus WordPro, WinZip, PKZip.

Password.Recovery.Toolkit.v4.3u (1.390.271 byte): T ng d tm Password ca cc file: ACT, LOTUS 1-2-3, Organizer, MS Money, QuickBooks, Quicken, MS Word, MS Excel, MS Access, Ascend, Paradox, Word Perfect, MS Scheduler, Quatro Pro, Lotus Approach, DBase, AmiPro, NT Admin, WordPro.

Password Tracker Deluxe 3.61 (1.029.477 byte): Password Tracker Deluxe is a program to keep track of all your passwords. Features include: the ability to automatically send the password to a program, notification when passwords expire, generate random passwords, launch programs and urls, password protect the tracking lists. Requires Windows 9x/NT 4.0 or above.

PicturesToExe 2.0

PowerStrip 2.65 ; PowerStrip v2.67.01

Pwl Tool v1.0 (36.009 byte): Chng trnh c cache password ra. Nu nh trong Dial-Up Networking c save password th chng trnh s hin ln cho chng ta xem r rng.

PwlView v2.0 (13.702 byte): Chy vi Dos, PwlView shows all cached passwords stored in user's PWL file along with user's login information. (User must be logged in).

Serial'2000 v6.0 (1.708.721 byte) Update 1/2 - 15/ 04/2000 (204.421 byte) 1/5/2000 (21KB) 15/5/2000 (17KB): Mi khi bn click ln tn ca phn mm, s serial ca n s xut hin mt phung bn di ca s. Khi thu nh li (minimize), n s ha thn thnh mt icon chui tt xung nm trong khay cng c h thng ca thanh taskbar m bn c th d dng m hay thot bng menu popup. C s d liu (database) ca n c chia thnh 5 nhm : CE, Mac, Newton, PalmPilot v PC.  Serials 2000 cn c rt nhiu ci mi. T nh: C my tm kim mi, nhanh hn, cho php bn truy tm theo tn cng ty, trang Web, tn chng trnh, version, h iu hnh...C s d liu mi mang tnh linh hot cao. Bn c th ty xa b, bin tp, hiu chnh li cc s ng k. Thm ch bn c th b sung thm s ng k ca cc phn mm khc vo (click chut phi ln nhm User, chn lnh Add. Mt item mi xut hin v bn c th t tn cho n. Bn click chut phi ln item mi ny, mt hp thoi xut hin cho bn in cc thng s cn thit vo). C sn mt trnh duyt Web ring bn c th click vo a ch URL ca cng ty lm ra phn mm truy cp vo Web site ca n v xem cc thng tin c lin quan ti phn mm ngay trong ca s Serials 2000. C th update cc c s d liu mi. Cc tc gi Serials cho bit s cung cp cc patch cp nht vo ngy 1 v 15 mi thng. Bn ch vic load v, unzip file m ha c ui  .SEU vo th mc tm, sau m Serials 2000 ln, click ln menu file v chn lnh Update Database.

Serials 2000 v1.41.0217 (332 KB): File update 19-5-2000 B tp hp serial cc phn mm. Cng trnh ca nhm eGIS!/CORE. Gm hai cng c : Search : Bn g tn software mun tm s serial vo box, click nt Search l n s xut hin kt qu ngay, nu nh software c trong th vin ca Serials 2000. Manager : Qan l cc s serial theo hnh thc mt danh sch. c bit hn c l bn c th bin tp li cc s serial, remove hay b sung thm cc s serial mi. Bn cng c th cp nht nhng file update data t Internet v.

Slow Speed CD Transcriber 1.35

Snag-It v5.0.2

TalkToMe 3.9.0

TWinExplorer PlusImage v2.6

Unhide v1.0 (4.005 byte): Chng trnh chuyn i Password t dng ****** sang cc k t ACSII dnh cho Dial-Up Networking. Bn m cc shortcut trong Dial-Up Networking c save password, sau chy chng trnh. Bn s xem c cc password d dng.

VCDCut For Win95/NT 4.01 ; VCDCutter 4.03 Demo

VietKey 4.09 ; VietKey 2000 Beta2&3

Vietspell Checker 1.0 Demo and Full

VnDOCR Demo and Special Edition

Web cracker v2.0 final (270.224): Copyright 1998 by DiTTo; Released 12/02/98; This program exploits a rather large hole in web site authentication methods. Password protected websites can be easily brute-force hacked, because there is no set limit on the number of time an incorrect password or User ID can be tried.

WebZip 3.6.470

Where Is It? 32-bit 2.16a

WinBoost98 1.21

Window Washer 3.0

WinEdit 2000d

WinNc 2000 Pro 2.01

WinRAM-Booster Pro 2000 Plus (10.405 byte).

WinRAR 2.60 ; WinRAR v2.7

WinXFiles 4.7

Tai.gif (3689 bytes) Tr chi

Bleem 1.5 (994.540 byte); Bleem 1.5b (1.292.918 byte): Phn mm gi lp my chi PlayStation bn c th chi cc tr chi videogame PlayStation ngay trn my vi tnh ca mnh. N ngy cng c th chy ­c nhiu tr chi hn (hin nay chi ­c hn 300 game). t hnh nh vi cht l­ng PC cho cc PlayStation game. Chi cc phn gii 640x480 v 800x600 pixels, thm ch cn cao hn (vi card tng tc ha 3D). H tr tt c cc dng c iu khin (joystick, gamepad) t­ng thch DirectInput.

Trainer (243.834 byte): Cheatcode ca tr chi. Ti file nn v, gii nn thnh 6 file Trainer cho 6 tr chi: Age_of_empire_II; C&C_Tiberian_sun; Clans; Dark_Stone; Prince Persia 3D; Shadowman. Cch dng: - Chy file Trainer trc - Chy Game - Trong khi chi nhn phm theo hng dn trong menu Trainer thc hin (c th nhn Alt+TAB chuyn i)).

Trainer ca tr Xy dng cng vin

Nhc MIDI

Vit Nam Nc ngoi

10 nm tnh c
60 nm cuc i
Anh Ba Hng
Anh cho em ma xun

Anh quen ma thu
Anh vn bit

o nh

o la H ng

o trng

Bi ca k nim

Bi khng tn
Bi khng tn s 2
Bi khng tn s 3

Bi khng tn s 4

Bi khng tn s 5

Bi khng tn s 6

Bi khng tn s 7

Bi khng tn s 8

Bi tnh ca cho em

Bn em l bin rng

Bin nh

Bit ly

Bc tnh hng

Bun

Cafe ng

Cnh bm vn xun

Cnh hoa trng

Ct bi tnh xa

Cu chuyn u nm

Ch c mnh anh

Chia tay tnh u

Chic l cui cng

Chic l ma ng

Chiu hm

Chiu k nim

Chiu mt mnh qua ph

Chiu tm

Cho anh xin s nh

Cho con

C b di hn

C b di hn 1

C hng nc

C mt ngi

C a

Cn cht g nh

Con gi

Con knh xanh xanh
Cn ma h

Cn ma h 1

Cn ma phn

Cn ma trong i

Cn thng rau ng mc sau h

Cn tui no cho em

Cn yu

Cn yu em mi
Cui cng cho mt tnh yu
Dng bc giang h
m cui cng gn nhau
m cui cng gn nhau 1

m thnh ph y sao

D vng

m tnh ca 3

Dim xa

ip khc ma xun

ai

on khc cui cho em

i cha trang im

n xun

Dng sng k nim

ng xa em m nay
ng xa em m nay 1

ng xa em m nay 2

Em p nh m
Em i

Em i cha Hng

Em v no c hay

Em yu
Gp nhau lm ng
Gp nhau lm ng 1

Ga t d vng

Git ma

Git nng bn thm

Gi tn bn ma

Gi tn ngi yu

Hnh qun xa
H Ni ma thu
H trng

Hy quay v bn nhau

Hoa cau vn tru
Hoa hc tr
Hoa s nh nng
Hoa vng my
Hoi cm

Hong hn mu l

Hoang vng

Hoang vng 1

Hi ngi tnh

Hn vng phu

Hn vng phu 1

Hn vng phu 2

Hn vng phu 3

Hu, tnh yu ca ti
Hng thm
Hng xa
Huyn thoi mt ngi con gi
Kht vng
Khonh khc
Khng 2

Khc thy du

L mun chiu

Lng ti
L
Lin khc 1
Lin khc 2

Lin khc 3

L mt ln ng tr ma

Li bun thnh

Li ca gi

Li cui cho mt cuc tnh

Li yu thng
Ly ru mng xun
L cy bng
L chiu chiu
L nga
L qu ku

Mai

Mt bic

Mt l cho ngi

Mt tri b con
My lang thang
My nhp cu tre
M hoa
Mi tm
Mi ngi mt gic m
Mong i ngm ngi
Mng vin du
Mt kip phong ba
Mt ln na thi
Mt thu yu ngi
Mt tnh yu
Ma
Ma ng sp n
Ma hoa Anh o
Ma ngu
Ma thu cht
Ma thu l bay
Ma trn bin vng
Mng tui m
Nng chiu
Nng thy tinh
No ai bit
Nu ng dang d
Nu em l ngi tnh
Ngm ngi
Ngn nm vn i
Ngn thu o tm
Ngy em i
Ngy th
Nghn ngo
Ng vng xn xao
Nga thng nh
Ngi i ngoi ph
Ngi i xa mi
Ngi tnh ma ng
Ngi tnh ma ng 1
Ngi tnh trm nm
Ngi tnh trm nm 1
Ngi tnh yu du
Ngi yu du
Ngi yu du i xin ga bit
Nhc rng
Nhn nhng ma thu i
Nh ta th v
Nh bc tnh ta
Nh du yu
Nh du yu 1
Nh du yu 2
Nh khc tnh ca
Nh vt nng
Nhng chic l ma thu
Nhng li di gian
Nhng no ng ph sa
Nim au chn du
Ni bun hoa phng
Nui tic
i cuc sng mn thng
Paris c g l khng em
Phi pha
Pht u gp em
Qu em min trung du
Qun c li v
Qunh hng
Ring mt gc tri
Ri c mt ngy
Ri mai ti a em
Ri nh ngy ng
Ru con (nam b)
Ru em tng ngn xun nng
Sa mc tnh yu
Saigon
Saigon c tin nm 2000
Sao em n vi ly chng
Su ng
Si nh si thng
Tm hn c n
Tn tro
Tan v
Th l qun i
Thnh ph tnh yu v ni nh
Thnh ph tr
Tht tnh
Thin thai
Th thm ma xun
Thu ca
Thu c n
Thu ban u
Thng mt ngi
Thng nhau ngy ma
Thng qu Vit Nam
Thng thm
Thuyn vin x
Tin bn ln ng
Tin em ni phi trng
Ting ma m
Ting ma ri
Tim_au
Tnh b v

Tnh c
Tnh c nh khng
Tnh u cha ngui
Tnh n ri i
Tnh em nh con sng
Tnh em trao anh
Tnh khc chiu ma
Tnh l na i
Tnh nht phai
Tnh nht phai 1
Tnh nh l bay xa
Tnh nng
Tnh thi xt xa
Tnh tuyt diu
Tnh yu
Tc em ui g
Tc gi thi bay
Tc mai si vn si di
Ti a em sang sng
Ti mun
Ti ru em ng
Tri tim khng ng yn
Tri tim lm l
Tri tim ma ng
Tri tim ngc t
Trn ngn tnh su
Tr chi
Tri cn lm ma mi
Trng cm
Trc o
Trng vng khung ca ma thu
Trng lng ti
Tui i mnh mng
Tui thn tin
Tu hng l qua cu
Tuyt ri
t mi
V con tim vui tr li
V con tim vui tr li 1
V ti cng yu em
Vo h
V y em
V y em 1
V min trung
Vit Nam qu hng ti
Vnh bit ma h
Vng tay cu hn
Vn xun ong bm
Xa em k nim
Xa em k nim 1
Xa em ri
Xa ri tui th
Xa vng
Xe p i
Xm m
Xun chin khu
Xun v
Yu

999 a hng
all_that_she_wants

as_long_as_you_love_me

autleavs

autumnlv

avemaria

bachto

barbie
be_my_love
beautiful_life
beautiful_sunday
because_i_love_you
because_you_loved_me
become
besame
besame_mucho
black_magic_women
bluedanu
brother_lounie
california_dreaming
call_me
calyp1gs
calyp32
careless_whisper
casablanca
classical_gas_by_maysan
clementine
coco_jambo
comin
contradanza_by_maysan
cotton_eye_joe_by_maysan
culture_beat
daddy_cool
daddy_cool_1
dafir
dancing_all_night
danube
dctg
delilah
devils_trill_by_maysan
ng xanh
dont_speak
dontst
ecuador
elbimbo
elise
Em p nht m nay
endless_love
entertainer
entertainer_1
entertainer_2
entertainer_3
entertainer_4
eternal_flame
everything_i_do_ido_it_for_you
faith
falling-in-to-you
get_down
gone_with_the_wind
greensleeves
greensleeves_1
gril_you_are_my_love
habirth
happy_birthday
happy_valley_by_maysan
happyday
happy-new-year
heal_the_world
hello
hey-hello
holiday
holiday1
hotel_california
how_deep_is_your_love
hungdanc
i_can_can_you_by_maysan
i-hate-my-self
i_just_call_to_say_i_love_you
i'll-never-break-your-heart
i'll_be_missing_you
i_like_chopin
i-love-you-more-than-i-can-say
imagine
i_swear
i_swear_1
it's-a-sin
its_all_coming_back
i_will_survive
it_is_my_life
jingle_bells
Khi xa ta b
killing
kiss_from_a_rose
klar
kuang_ye_zhi_cheng
la_isla_bonita
la_paloma
lambada
last_christmas
last_thing_on_my_mind
lemon_tree
let_it_be
let_twist_again
like_a_virgin
lollipop
long_me
love_is_blue
love_story
lyphard
macarena_losdelrio
made_india
main-dans-la-main
making-love-out-of-nothing-at-all
Mu nhum bn Thng Hi
meninblack

mission-impossible
Mng Uyn ng H ip
mr-vain
my_heart_will_go_on
my_heart_will_go_on_1
my_oh_my
Ngy tn hn
no_limit

no_matter_what
nothing_gona_change_my_love_for_you
oh_lamour
ohcarol
only_you
one-more-try
oneway_ticket
paint_my_love
papa
picture_of_you
please-forgive-me
quit-playing-games-with-my-heart
rainy-days-and-mondays-1
rasputin
red_hot_by_maysan
rhym_of_the_rain
right_here_waiting
romeo_and_juliet
roses_are_red
san-francisco
say-you-say-me
say_you_will
sayonara
scrifice
sealed-with-a-kiss
self_control
sevill
silent-night
sleeping-child
sound-of-silence
still-loving-you
telephone
tell_laura_i_love_her
thanks_love
thats_why_you_go_away
the-name-of-the-game
there's-a-kind-of-hush
the_power_of_love
thriller
ti_amo
Tiu long n
Tnh ca du mc
Tnh cho khng
tinkok
toccata_fugue_by_maysan
tocta
touch_by_touch
unbreak_my_heart
unchain_melody
vienna
wannabe
wannabe_1
what_is_love
what_is_love_1
when_you_tell_me_that_you_love_me

we_got_it_going_on
when_i_die
where_do_you_go
wild_city
wild_wild_west
will-you-still-love-me
wipe_out
without-you
yesterday
yesterday-once-more-1
Yu em bng c tri tim
Yu em di lu
Yu em di lu 1
ymca
you-are-my-everything
you_are_my_heart_you_are_my_soul
you_needed_me
your_my_heart_your_my_soul
zhivago